Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6. Uitwerking: Themagebieden

Naast de doelstellingen en opgaven voor de gehele gemeente (omschreven in hoofdstuk 5) zijn er ook gebieden in de gemeente waarvoor specifiek beleid van toepassing is.

We onderscheiden de volgende zes themagebieden:

  • De woonomgeving: de wijken en kerkdorpen in de gemeente waar de focus ligt op wonen. Naar aanleiding van het Mobiliteitsplan 2007 – 2015 specifiek aangeduid en (grotendeels) ingericht als verblijfsgebieden, herkenbaar aan de “poorten”.
  • Bedrijventerreinen: de gebieden waar de focus ligt op werken; op de bedrijventerreinen zijn commerciële bedrijven gevestigd in de vorm van kantoren, distributie, groothandel en productieomgevingen.
  • Scholen: de locaties waar, verspreid over de gemeente, zowel basisscholen als voortgezet onderwijs is gehuisvest. Voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn scholieren aangewezen op locaties buiten Oosterhout.
  • Het buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de snelwegen en provinciale wegen. Hier hebben we te maken met een mix van wonen, werken en recreëren in een groene omgeving.
  • Recreatie- en sportvoorzieningen: de locaties in de gemeente waar wordt gerecreëerd of gesport, waar op specifieke momenten een grote concentratie van gebruikers en bezoekers aanwezig kan zijn.
  • Winkelcentra: de drie grotere winkelgebieden in Oosterhout: Arkendonk, Zuiderhout en het stadscentrum. Naast winkels zijn hier ook diverse maatschappelijke en recreatieve (horeca) voorzieningen aanwezig.

Per themagebied zijn doelstellingen geformuleerd over wat we willen bereiken en waar de focus ligt. Het gaat hierbij om specifieke doelen en opgaven die op een themagebied van toepassing zijn, of uitzonderingen ten opzichte van de gemeentebrede doelstellingen en opgaven. In het algemeen zijn de gemeentebrede doelstellingen en opgaven ook van toepassing op de themagebieden, in dit hoofdstuk gaat het specifiek om de verbijzonderingen.

De doelen / opgaven per themagebied zijn gekoppeld aan de vier pijlers, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid & gezondheid.

 

6.1. De woonomgeving

6.2. Bedrijventerreinen

6.3. Scholen

6.4. Winkelcentra

6.5. Buitengebied

6.6. Sport en recreatie