Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6.6. Sport en recreatie

Fietsen als warming up

In Oosterhout liggen diverse sport- en recreatievoorzieningen. Naast een concentratie van voorzieningen in het Warandegebied liggen deze verspreid over de stad en de kerkdorpen. Een aantal locaties heeft ook een wedstrijdfunctie waardoor er soms sprake is van een groot aantal bezoekers tegelijkertijd.  

6.6.1. Doelstellingen

De gebruikers van de sport- en recreatievoorzieningen komen overwegend uit Oosterhout en omgeving. De te overbruggen afstand is in beginsel befietsbaar. Desalniettemin maken de nodige sporters en recreanten gebruik van de auto.
Sport- en recreatievoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn met de fiets en de auto, te meer daar veel voorzieningen ook een wedstrijdfunctie hebben en er dus met enige regelmaat ook bezoekers van buiten Oosterhout komen. Het is voorts zaak om te voorzien in voldoende parkeer- en stallingsvoorzieningen (ook om overlast voor de omgeving te beperken). Daarbij plaatsen we wel als kanttekening dat bij wedstrijden en evene­menten ook gebruik kan worden gemaakt van reeds aanwezige parkeercapaciteit elders in de omgeving. 

Om het voor sporters en recreanten aantrekkelijk te maken om op de fiets te stappen, zijn (sociaal) veilige fietsroutes richting omliggende woongebieden een randvoorwaarde.

Qua duurzaamheid is het wenselijk dat bij publieksaantrekkende voorzieningen zoals bijvoorbeeld recreatieoord De Warande voorzien wordt in oplaadpunten voor de auto én fiets.

Sport en recreatie vinden ook veelvuldig plaats in de openbare ruimte (hard lopen, bootkamp, recreatief fietsen). Ook door middel van de inrichting van de openbare ruimte kan sporten en bewegen bevorderd worden.

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen en prioriteiten:

* klik op het plaatje om de link te openen

6.6.2. Opgaven

De voornaamste opgave is dat we gebruikers van sport- en recreatieve voorzieningen meer op de fiets willen krijgen. Dit is ook deels een bewustwordingsopgave. Veel mensen sporten omdat het gezond voor ze is, maar pakken dan wel de auto om er naar toe te gaan.
De bereikbaarheid per auto en fiets van de sport- en recreatievoorzieningen is goed. Wel verdienen de verkeersveiligheid en het parkeren op enkele locaties aandacht.

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen