Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

8. Van visie naar uitvoering

Het beleid, zoals verwoord in hoofdstuk 5, 6 en 7 van deze visie zal moeten worden vertaald naar concrete maatregelen. Die vertaling vindt plaats in de nog op te stellen uitvoerings­agenda. In dit hoofdstuk (en hoofdstuk 9) blikken we daarop alvast vooruit.

Eerst belichten we in paragraaf 8.1 in algemene zin wat voor soort oplossingsrichtingen zullen worden bekeken. In paragraaf 8.2 gaan we in op monitoring. We benoemen daarbij per pijler de relevante indicatoren en geven aan of en hoe die gemonitord kunnen worden. Tot slot wordt in paragraaf 8.3 het financieel perspectief geschetst.

8.1. Oplossingen / oplossingsrichtingen

8.2. Monitoring

8.3. Financieel perspectief