Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

9. Doorkijk uitvoeringsagenda

De vertaling van deze visie naar concrete maatregelen vindt plaats via de uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda komen maatregelen en projecten te staan waar de gemeente Oosterhout de komend jaren mee aan de slag wil. De uitvoeringsagenda zal tweejaarlijks worden geactualiseerd. In deze paragraaf lichten we het beoogde format voor de uitvoeringsagenda toe (§ 9.1) en gaan we in op de wijze waarop we potentiële maatregelen willen beoordelen, programmeren (planning)  en prioriteren (§ 9.2). 

9.1. Format uitvoeringsagenda

9.2. Beoordeling, planning en prioritering