Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bijlage 2: onderzoek doorgaand verkeer

Om inzicht te krijgen in welke mate er sprake is van doorgaand verkeer via het Oosterhoutse wegennet is over een periode van ca. 3 maanden floating car data [= GPS gegevens van smartphones, navigatiesystemen en trackingsystemen] geanalyseerd. Deze analyse geeft inzicht in het feitelijke gebruik van het Oosterhoutse wegennet, zowel voor wat betreft routes als reistijden.

Specifiek is daarbij gekeken naar twee zaken:

  1. (doorgaand) verkeer vanuit Breda / Teteringen via de Bredaseweg
  2. doorgaand verkeer tussen de aansluitingen op A27 en de A59

Ad 1)

Hoewel het beleid (van zowel de gemeente Oosterhout als de gemeente Breda) er op gericht is om verkeer tussen Oosterhout en Breda zoveel mogelijk af te wikkelen via de A27 blijkt er in de praktijk toch sprake te zijn van een forse verkeersstroom via de Bredaseweg. Op een gemiddelde werkdag gaat het om een verkeersstroom van orde grootte 12.000 motorvoertuigen [telling 2016] op het wegvak tussen de komgrens en de Burg. Materlaan. De ingaande (richting Oosterhout) en uitgaande (richting Teteringen) verkeersstroom zijn daarbij nagenoeg even groot.
Onderzocht is hoe dit verkeer zich in de spitsperioden verdeelt over het Oosterhoutse wegennet.

In de ochtendspits is er een duidelijke doorgaande verkeersstroom tussen de Bredaseweg en de aansluiting Oosterhout Zuid op de A27, via de Burg. Materlaan en de Beneluxweg. Het betreft vooral verkeer dat vanuit Teteringen richting de A27 rijdt. De doorgaande stroom in tegengestelde richting is beduidend kleiner. Daarnaast is er eveneens sprake van doorgaand verkeer van / naar de A59 (aansluitingen Made / Weststad en Statendamweg). De relatie met de A59 is echter beduidend minder sterk (omgerekend enkele tientallen auto’s in de spits) dan de relatie met de A27.
Het overgrote deel van het ingaande (81%) en uitgaande (93%) verkeer op de Bredaseweg heeft een herkomst of bestemming in Oosterhout.

De avondspits laat eenzelfde beeld zien. Ook dan is er met name sprake van doorgaand verkeer van / naar de aansluiting Oosterhout Zuid op de A27. Het betreft dan vooral verkeer dat richting Teteringen rijdt. Aannemelijk is dat dit veelal forensen zijn die in Teteringen wonen. Daarnaast er ook sprake van doorgaand verkeer vanaf de A59 richting Teteringen, zij het in beperkte mate (3%).
Het overgrote deel van het ingaande (94%) en uitgaande (83%) verkeer op de Bredaseweg heeft een herkomst of bestemming in Oosterhout.

ochtendspits, ingaand
* klik op het plaatje om de link te openen
ochtendspits, uitgaand
* klik op het plaatje om de link te openen
avondspits, ingaand
* klik op het plaatje om de link te openen
avondspits, uitgaaand
* klik op het plaatje om de link te openen

Ad 2)

Onderzocht is in welke mate er sprake is van doorgaand verkeer tussen de aansluitingen op de A59  en de A27 via het Oosterhoutse wegennet.

In de ochtendspits is er een duidelijke doorgaande verkeersstroom zichtbaar tussen de aansluiting Made / Weststad op de A59 en de aansluiting Oosterhout / Dongen op de A27 via de Bovensteweg. Daarbij is zowel sprake van een verkeersstroom van de A59 naar de A27 als omgekeerd (ondanks dat met name verkeer op A59 vertraging ondervindt in de richting van Hooipolder). Omgerekend naar absolute aantallen gaat het om orde grootte 250 auto’s in de ochtendspits die via de route Weststadweg – Bovensteweg het knooppunt Hooipolder vermijden.
Van doorgaand verkeer van de A59 richting de aansluiting Oosterhout Zuid op de A27 is maar in zeer beperkte mate (1%) sprake. 

Ook in de avondspits is er een duidelijke doorgaande verkeersstroom zichtbaar tussen de aansluiting Made / Weststad op de A59 en de aansluiting Oosterhout / Dongen op de A27 via de Bovensteweg. Ook dan is sprake van een doorgaande stroom in twee richtingen: zowel van de A59 naar de A27 als omgekeerd (waarbij de verkeersstroom van de A59 naar de A27 wel beduidend groter is). De hoeveelheid doorgaand verkeer die via de Bovensteweg rijdt, is groter dan in de ochtendspits (omgerekend naar absolute aantallen: orde grootte 500 auto’s). Ook hier ligt de relatie met het knooppunt Hooipolder -waar de filedruk in de avondspits hoger is dan in de ochtendspits- voor de hand.

 

 

Ochtendspits, ingaand via Weststadweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Ochtendspits, ingaand via Europaweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Ochtendspits, uitgaand via Europaweg
* klik op het plaatje om de link te openen

Ochtendspits, uitgaand via Weststadweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Avondspits, ingaand via Weststadweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Avondspits, ingaand via Europaweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Avondspits, uitgaand via Weststadweg
* klik op het plaatje om de link te openen
Avondspits, uitgaand via Europaweg
* klik op het plaatje om de link te openen