Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het parkeerbeleid

In december 2009 is het parkeerbeleid "Stilstaan in de toekomst” vastgesteld door de gemeenteraad.
Met het parkeerbeleid worden doelen nagestreefd op het gebied van leefbaarheid, het economische functioneren van de binnenstad en bereikbaarheid. Daarnaast was actualisatie van het parkeerbeleid nodig om de gewenste kwaliteits­slag in de binnenstad voor wat betreft (gebouwd) parkeren te kunnen realiseren.

“Stilstaan in de toekomst” bevat concrete voorstellen voor maatregelen/ beleidsaanpassingen die bijdragen aan de hiervoor genoemde doelen. Medio 2013 heeft een tussentijdse evaluatie "Stilstaan in de toekomst" plaatsgevonden. Daarbij is zowel gekeken naar de uitvoering als de effecten van het parkeerbeleid.