Hulp bij een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bepaalde gevallen financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. Zo zijn er mogelijkheden om geen gemeentelijke belastingen te hoeven betalen (kwijtschelding) òf om een voordelige collectieve zorgverzekering af te sluiten.

U kunt van alle genoemde mogelijkheden (in het menu en onderaan deze pagina) gebruik maken, als u een minimuminkomen heeft, geen (of weinig) eigen vermogen bezit èn geen draagkrachtinkomen heeft.

U hoeft dus niet persé een bijstandsuitkering te ontvangen om gebruik te mogen maken van de genoemde mogelijkheden.

Welke regelingen en vergoedingen zijn er allemaal? Komt u er voor in aanmerking? Welke bedragen mag u verwachten?

Via de website 'Bereken uw recht' kunt u een (anonieme) inkomenscheck doen, om te zien op welke vergoedingen u recht zou kunnen hebben.

Het overzicht De Eindjes aan Elkaar (pdf, 592 kB, 2 A4) is opgezet om u te helpen uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven te verlagen. De gemeente Oosterhout werkt samen met de instanties die op het overzicht vermeld zijn. Een aantal regelingen wordt door de gemeente Oosterhout zelf uitgevoerd.

Minimuminkomen

Dit is het inkomen dat gelijk is aan òf tot 110% van de bijstandsnorm die in uw situatie van toepassing zou zijn.

Eigen vermogen

Dit is de waarde van uw bezittingen (bijvoorbeeld: een auto, antiek, aandelen). Als u (bewijsbare) schulden heeft, mag het totaalbedrag hiervan van uw totale vermogen afgetrokken worden.

In het normenoverzicht (pdf 152 kB) ziet u welke vermogensgrens voor u van toepassing is.

Draagkrachtinkomen

Dit is het deel van uw eigen inkomen en vermogen, waarmee u zelf de kosten moet kunnen betalen. Onder dit inkomen wordt het (gezins-)inkomen verstaan (het gedeelte dat hoger is dan het minimuminkomen).

U krijgt geen financiële ondersteuning als uw draagkrachtinkomen voldoende is om de kosten zelf te kunnen betalen.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.