Bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder

In de Participatiewet is de bijstanduitkering voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande.
Als alleenstaande ouder kunt echter wel u in aanmerking komen voor een compensatie vanuit de Belastingdienst. Deze compensatie heet 'de Alleenstaande ouder kop' (ALO-kop) en wordt doorberekend in het kindgebondenbudget.

Om recht te hebben op het kindgebondenbudget en de ALO-kop, is het voor de Belastingdienst belangrijk of u een toeslagpartner heeft. De Belastingdienst kan het kindgebondenbudget + de ALO-kop automatisch aan u toekennen. Dit kan de Belastingdienst alleen doen als u al een andere toeslag vanuit de Belastingdienst ontvangt.

Ontvangt u geen kindgebonden budget en u bent van mening dat u er wel recht op heeft? Vraag het budget zelf aan bij de Belastingdienst.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.