Arbeidsverplichtingen

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft (meestal ook) arbeidsverplichtingen. Die verplichtingen houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om werk te vinden of om actief mee te doen in de samenleving.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, gelden voor u de volgende arbeidsverplichtingen:

  1. u probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus;
  2. u zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Als u werk vindt of werk aangeboden krijgt, dan neemt u dit werk aan;
  3. u bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag in totaal tot maximaal 3 uur moet reizen mag u niet weigeren;
  4. als het nodig is om werk te krijgen of te behouden èn als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste één jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft;
  5. u helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt, aan;
  6. u zorgt er voor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook;
  7. u doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. U doet uw best bij sollicitaties; zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. 

Voldoen aan de arbeidsverplichtingen

Alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichtingen nakomen.
U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken.

In uw plan van aanpak - dat u samen met de gemeente maakt - staat daarom precies wat de gemeente van u verwacht.  

De arbeidsverplichtingen niet nakomen

Als u de arbeidsverplichtingen (en de afspraken hierover met de gemeente) niet nakomt, zal de gemeente aan u een maatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. De gemeente zal uw persoonlijke situatie bekijken om tot een passende maatregel te komen.  

De eerste keer dat u zich niet aan één of meerdere verplichtingen houdt, krijgt u ten minste één maand helemaal geen uitkering. De gemeente kan er voor kiezen om die maand te verrekenen met uw uitkering voor die betreffende maand of de twee maanden erna. U krijgt dan twee of drie maanden een lagere uitkering.

Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u in ieder geval langer dan bij de eerste keer èn ten hoogste voor drie maanden helemaal geen uitkering.

Houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer drie maanden geen uitkering.

Iedere volgende keer krijgt u drie maanden wederom geen uitkering.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.