Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor 'bijzondere noodzakelijke (onvermijdbare) extra kosten', die u niet (of niet helemaal) uit uw inkomsten, andere financieringsvormen of regelingen kunt betalen.

In het product bijzondere bijstand staat meer informatie over deze vergoeding.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.