Gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat inwoners meedoen aan de samenleving. Werken is daarbij belangrijk. Dat hoeft niet alleen een vaste baan te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk of dagbesteding zijn. Iedere inwoner doet wat bij zijn of haar situatie past. Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we bij hun volgende stap naar werk en zelfredzaamheid. Dit kan voor iedere inwoner anders zijn. De ene inwoner heeft scholing nodig, de ander begint bij structuur aanbrengen in de dag. We hebben verschillende projecten om inwoners en werkgevers hierbij te helpen. We proberen werkzoekenden, organisaties, bedrijven en scholen met elkaar te verbinden. Zo zorgen we er samen voor dat iedere inwoner een plek heeft in de samenleving. 

Gemeente Oosterhout krijgt voor sommige van deze projecten geld van de Europese Unie; dat noemen we ESF-subsidie. Dat geld besteden we aan projecten die inwoners helpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en in hun zelfredzaamheid.

Meer informatie over deze subsidie (REACT-EU [ESF 2014-2020]) is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. O.a. deze subsidie maakt deel uit van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om de effecten van COVID-19 op de werkgelegenheid aan te pakken en kwetsbare werkenden en werkzoekenden te ondersteunen.