Fraude

Bij een bijstandsuitkering bestaan er twee vormen van fraude:

  • fraude plegen: als u een bijstandsuitkering ontvangt en u bewust uw verplichtingen niet na komt;
  • fraude melden: u weet dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt en bewust de verplichtingen niet nakomt.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.