Jongeren tot 27 jaar

Bent u 18 jaar of ouder èn jonger dan 27 jaar (een jongere), dan geldt voor u dezelfde aanvraagprocedure als voor personen van 27 jaar en ouder. Er is één opmerkelijk verschil bij de aanvraagprocedure. Als jongere kunt u namelijk pas na vier weken (na aanmelding voor een uitkering) daadwerkelijk een uitkeringsaanvraag indienen. De gemeente kan niet eerder een uitkeringsaanvraag innemen. Dit is in de Participatiewet geregeld.

Aanvullende uitkering voor ouderen

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder èn is uw inkomen (bijv. AOW, pensioen) niet hoog genoeg om in uw dagelijkse behoeften te kunnen voorzien, dan heeft u misschien recht op een aanvulling via de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.