Jonggehandicapten

Heeft u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap waardoor u alleen met hulp of begeleiding kunt werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan krijgt u misschien van UWV een Wajong-uitkering.

(Financiële) ondersteuning voor jonggehandicapten

Jonggehandicapten die (op termijn) wel kunnen werken maar op dit moment aangewezen zijn op ondersteuning, kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering via de gemeente. Zij moeten zich bij de gemeente aanmelden voor een uitkering.

Jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering.

Arbeidsvermogen

Ontvangt u op dit moment een Wajong-uitkering èn heeft u arbeidsvermogen, dan wordt deze uitkering vanaf 2018 verlaagd. U krijgt dus drie jaar de tijd om uw uitgaven aan te passen aan deze verlaging.

Wat is van invloed op de Wajong-uitkering?

Het inkomen van uw (eventuele) partner, het spaargeld, het vermogen en de kostendelersnorm, kunnen van invloed zijn op de Wajong-uitkering. Dit is afhankelijk van de ingangsdatum van de uitkering èn van uw persoonlijke situatie.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.