Rechtmatigheidsonderzoek

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet de gemeente op de hoogte zijn van veranderingen in uw situatie. Dit kan gaan over werk, verblijf in het buitenland, de gezinssamenstelling, het inkomen of de woonsituatie. U geeft de veranderingen door via het wijzigingsfomulier.

Als de gemeente de wijzigingen doorgekregen heeft, beslist zij of u nog steeds recht heeft op de bijstandsuitkering. Dit gebeurt via het rechtmatigheidsonderzoek. Soms heeft de gemeente voor het rechtmatigheidsonderzoek nog meer informatie van u nodig. De gemeente vraagt deze informatie dan bij u op. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek.

De gemeente start ook zelf rechtmatigheidsonderzoeken op. U ontvangt in dat geval een brief waarin aan u wordt gevraagd om een aantal gegevens (bijv. bankafschriften) aan te leveren òf persoonlijk op gesprek te komen. Het doel van dit zelf opgestarte onderzoek is hetzelfde: het vaststellen van het recht op de bijstandsuitkering.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.