Wet Taaleis Participatiewet

De Wet taaleis Participatiewet is er voor alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Wat is de taaleis?

De taaleis betekent dat u de Nederlandse taal voldoende kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven.

U beheerst de Nederlandse taal voldoende, als u minimaal taalniveau 1F heeft behaald. 

Waarom moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen?

In principe is een bijstandsuitkering van tijdelijke aard. Er wordt van u verwacht dat u zo snel mogelijk aan het werk gaat en in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. 

Als u de Nederlandse taal voldoende beheerst, wordt het voor u gemakkelijker om werk te vinden en te behouden. Via de Nederlandse taal kunt u zich ook beter redden in het dagelijks leven.

Via de Nederlandse taal kunt u namelijk:

  • verstaan wat andere mensen tegen u zeggen;
  • antwoord geven op vragen en zelf vragen stellen;
  • lezen wat er bijvoorbeeld op etiketten, formulieren en gebruiksaanwijzingen staat;
  • zelf (eenvoudige) teksten schrijven, lezen en begrijpen.

U moet zelf aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Hoe kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst?

Dat kan onder andere  via de volgende bewijsstukken:

  • een diploma of een inschrijfbewijs van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen;
  • schoolrapporten tot en met groep 8 van een basisschool in Nederland;
  • een diploma van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in Nederland of Vlaanderen;
  • een diploma van een opleiding Nederlands in het buitenland;
  • een diploma inburgering op 1F-niveau of hoger.

Laat u ons een bewijs zien? U voldoet aan de taaleis voor de bijstandsuitkering. 

Kunt u geen bewijs laten zien? De gemeente nodigt u uit voor een taaltoets. 

Let op: als u in Nederland geboren en getogen bent, gaat de gemeente er vanuit dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Wat is een taaltoets?

Bij een taaltoets doet u een aantal oefeningen om te testen of u het Nederlands voldoende beheerst. U wordt getoetst op vijf onderdelen: spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen.

Wat kunt u doen als u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst?

Voor elk onderdeel van de taaltoets moet u een voldoende halen. Haalt u voor één of meer onderdelen een onvoldoende? Er wordt van u verwacht dat u uw best gaat doen om uw Nederlands te verbeteren. De gemeente zal met u overleggen hoe u dat het beste kunt doen. 

U kunt bijvoorbeeld:

De gemeente kijkt regelmatig of uw Nederlands beter is geworden door middel van een taaltoets.

De Nederlandse taal in relatie tot de bijstandsuitkering

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk voor de bijstandsuitkering. U kunt enkel een volledige bijstandsuitkering ontvangen als u de taal voldoende beheerst òf als u zich inzet om de Nederlandse taal te verbeteren. De bijstandsuitkering kan verlaagd of beëindigd worden als u lange tijd niet uw best wilt doen om het Nederlands te verbeteren. 

Er kan een reden zijn waarom u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst en hierin ook niet beter kunt worden (bijvoorbeeld door een beperking). Als de gemeente vaststelt dat u uw Nederlands echt niet kunt verbeteren, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.