Uitbetaling uitkering

De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald (januari wordt in februari uitbetaald, etc.).

Enkel als de gemeente over de juiste en volledige gegevens beschikt, heeft u elke maand rond de 15e de uitkering op uw rekening staan. Voor de eerstvolgende uitbetalingsmomenten klikt u op betaaldata uitkeringen 2023 (pdf 11,6 kB)

Uitbetaling vakantiegeld

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u ook vakantiegeld. Daarvoor reserveert de gemeente elke maand 5% van de bijstandsuitkering.

U ontvangt het vakantiegeld in de laatste week van de maand juni.

Als het recht op een bijstandsuitkering stopt, ontvangt u het vakantiegeld uiterlijk drie maanden na de einddatum van de uitkering.

Als u de gemeente met betrekking tot de bijstandsuitkering nog iets verschuldigd bent, kan er verrekening met het vakantiegeld plaatsvinden.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.