Verblijf in het buitenland

Van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u bent 18 jaar of ouder (maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd) dan mag u per kalenderjaar maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. U kunt deze periode in één keer opnemen of in gedeeltes. U mag de weken niet opsparen naar het volgende kalenderjaar. De maximale termijn mag niet overschreden worden.

Het maakt voor de Participatiewet (PW) niet uit wat de reden van uw verblijf in het buitenland is. 

U moet uw geplande verblijf minimaal drie weken voor uw vertrek aan de gemeente doorgeven via het digitale wijzigingsformulier zodat de gemeente kan vaststellen of het verblijf geen gevolgen heeft voor zowel de bijstandsuitkering als een (eventueel) re-integratietraject.

U kunt ook gebruik maken van het  wijzigingsformulier (pdf / 128 kB)

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder èn ontvangt u (naast bijv. de AOW-uitkering of pensioen) een aanvullende uitkering voor ouderen (AIO), dan mag u maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

U moet uw geplande verblijf tijdig doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.