Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd om in 2022 eenmalig een bedrag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Dit vanwege de verhoogde energieprijzen. Dat heet de ‘eenmalige energietoeslag’. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april besloten dat de gemeente Oosterhout deze energietoeslag gaat verstrekken.

Inwoners met een minimum inkomen krijgen automatisch een eenmalige energietoeslag van € 800,00 netto per huishouden

Het gaat om inwoners die de energierekening voor de woning betalen én die op 1 maart 2022 (of gedurende maart 2022) één van de volgende uitkeringen ontvangen:

  • Bijstandsuitkering (Participatiewet);
  • IOAW (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
  • IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
  • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen);
  • AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

Ook inwoners die een minimaregeling via de gemeente hebben (zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand of collectieve zorgverzekering), ontvangen automatisch het bedrag van € 800. Dat geldt ook voor inwoners die kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2022 hebben.

De energietoeslag wordt voor 1 mei automatisch betaald aan de inwoners met een uitkering of minimaregeling

We zullen het bedrag van € 800 voor 1 mei aan u overmaken. Als we uw uitkering maandelijks aan een bewindvoerder of de Kredietbank betalen, gebeurt dat nu ook met de energietoeslag.

Inwoners met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kunnen vanaf 1 juni 2022 ook een eenmalige energietoeslag aanvragen

Dit kan via de gemeentelijke website. Op deze plek op de website (Bijstand, inkomen, werk) komt vanaf 1 juni 2022 het online aanvraagformulier. Burgeradviseurs van Surplus kunnen zo nodig helpen bij het invullen.

We gaan hier binnenkort op deze plek meer over uitleggen.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook telt de energietoeslag niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

De gemeente kan controleren of u recht heeft op de energietoeslag

Het is belangrijk dat we de juiste gegevens over uw situatie hebben. Zorgt u daarom dat u altijd alle informatie volledig, juist en op tijd aan ons doorgeeft. Als u gegevens wilt wijzigen, maakt u dan gebruik van het wijzigingsformulier.

Verdien je minder dan onderstaande inkomensgrenzen? Dan kom je in aanmerking voor de energietoeslag.

Inkomensgrens: 21 jaar tot pensioen

 
GezinssituatieNormbedrag (exclusief vakantietoeslag)
Alleenstaande (ouder)€ 1.296,41
Gehuwden€ 1.852,00                              

 

Inkomensgrens: pensioengerechtigden

 
GezinssituatieNormbedrag (exclusief vakantietoeslag)
Alleenstaande (ouder)€ 1.440,51
Gehuwden*€ 1.950,52

 

*Gehuwden of samenwonenden waarvan 1 of beide de pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt. 

 

Let op: Deze normbedragen gaan over het verzamelinkomen per huishouden. Dus bij gehuwden: dit zijn de inkomens bij elkaar opgeteld.