Collectieve zorgverzekering

In Oosterhout kunnen mensen met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De premies m.b.t. het jaar 2022 zijn nu bekend voor de verzekeringspakketten die inwoners via de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten. U kunt ze vergelijken op www.gezondverzekerd.nl

Kijk en vergelijk 

Gemeente Oosterhout werkt samen met verzekeraars CZ en VGZ voor de collectieve ziektekostenverzekering. Nu de premies bekend zijn, kunt u de pakketten van de verzekeraars CZ en VGZ met elkaar vergelijken. U kunt daarbij letten op bijv. de soort ziektekosten die worden gedekt, de premie, de dekking van de eigen bijdrage en andere zaken die voor u van belang zijn. 

De collectieve ziektekostenverzekering is voor mensen met een lager inkomen. U kunt de verzekering afsluiten als: 

Uw inkomen maximaal 125% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden (inclusief vakantietoeslag) bedraagt: 

• Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: €.1.926,25

• Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd en ouder: € 2.033,85

Uw vermogen niet meer bedraagt dan: 

• Voor alleenstaande: € 6.295,-- 

• Voor alleenstaande ouders/samenwonende/echtpaar: € 12.590,-- 

• U geen premie- en betalingsachterstanden heeft bij een zorgverzekeraar.  

Een eigen woning waarin u zelf ook werkelijk woont, wordt bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten.

Vragen?

Indien u vragen over de verzekeringen van de verzekeraars heeft kunt u:

• De verschillende pakketten en vergoedingen vergelijken op www.gezondverzekerd.nl 

• Contact opnemen met de CZ klantenservice via (088) 555 77 77 (dagelijks van 08.30-17.30uur) of VGZ 0900-7799771

 Komt u er met de digitale keuzehulp niet uit en wilt u graag persoonlijk advies?

  • VGZ biedt online spreekuren aan waar u een afspraak kunt inplannen. U ontvangt dan een link waarmee u via PC of telefoon kunt videobellen.

 

Hulp nodig? 

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0162) 74 86 00 of via het e-mailadres burgeradviseur@surplus.nl

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.