Collectieve zorgverzekering

Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een lager inkomen

In Oosterhout kunnen mensen met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Wij werken samen met verzekeraars CZ en VGZ.

Kijk en vergelijk

De premies voor het jaar 2023 zijn nu bekend. U kunt de pakketten van de verzekeraars CZ en VGZ met elkaar vergelijken. U kunt daarbij letten op zaken die voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld de soort ziektekosten die worden gedekt. Of de hoogte van de premie en de dekking van de eigen bijdrage.

Kijk en vergelijk op www.gezondverzekerd.nl

Aanmelden

Wilt u een van de pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente bij CZ of VGZ?
U meldt zich aan via www.gezondverzekerd.nl

U kunt de verzekering afsluiten als:

Uw inkomen maximaal 125% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden (inclusief vakantietoeslag) bedraagt:

  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.967,54
  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd en ouder: € 2.075,45

Uw vermogen niet meer bedraagt dan:

  • Voor een alleenstaande: € 6.505,-
  • Voor alleenstaande ouders/samenwonenden/echtpaar: € 13.010,-
  • U geen premie- en betalingsachterstanden heeft bij een zorgverzekeraar

Een eigen woning waarin u zelf ook werkelijk woont, wordt bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten.

Vragen?

Heeft u vragen over de verzekeringen van de zorgverzekeraars? Dan kunt u:

  • De verschillende pakketten en vergoedingen vergelijken op www.gezondverzekerd.nl
  • Contact opnemen met de klantenservice CZ  088- 555 77 77 (ma t/m vr 08.30-17.30 uur).
  • of de klantenservice VGZ 0900-8490 (ma t/m vr 8:00 tot 18:00 uur).

Wilt u graag persoonlijk advies?

  • Het mobiele kantoor van CZ staat 1 x keer per week in Oosterhout op vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur op het parkeerterrein van het Amphia ziekenhuis.
  • Via het algemene nummer van de gemeente Oosterhout (14 0162) kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op het gemeentehuis op dinsdag 6 en 20 december van 13.30 tot 16.30 uur.

Hulp nodig?

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder.
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0162) 74 86 00 of via het e-mailadres burgeradviseur@surplus.nl

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.