Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U heeft een aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wordt u aangeslagen voor diverse soorten belastingen. De belastingen die op u van toepassing zijn, worden op de factuur gespecificeerd.

Als u geen vermogen heeft èn een laag inkomen heeft, waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor (een aantal van de) belastingen niet hoeft te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

Digitaal aanvragen

Kwijtscheldingsverzoeken kunnen enkel digitaal aangevraagd worden bij de BWB.

Hulp nodig bij het aanvragen?

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn, zijn bereid om u te helpen bij de digitale aanvraag. Zonder gegevens kan de burgeradviseur uw verzoek om kwijtschelding niet indienen. Daarom is het belangrijk dat u de volgende gegevens meeneemt naar de burgeradviseur:

  • het aanslagbiljet van de gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen. Rechts bovenaan op het aanslagbiljet staat namelijk het aanslagnummer, het subjectnummer en uw BSN-nummer;
  • afschriften van alle in uw bezit zijnde bank- en spaarrekeningen van de laatste maand waarop het saldo zichtbaar is;
  • een overzicht van de maandelijkse huur;
  • voorschotbeschikking huur- en zorgtoeslag van de Belastingdienst;
  • jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast;
  • kopie voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente;
  • bewijs van betaling van de premie zorgverzekering;
  • specificatie(s) loon of uitkering;
  • kopie bankafschriften waarop de alimentatie te zien is;
  • kopie betalingsregeling andere belastingen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanslag voor de gemeentelijke belastingen, vindt u op de website van BWB.