Stichting Leergeld

In Nederland leven veel gezinnen met een laag inkomen. Hierdoor is er dagelijks spanning over het wel of niet kunnen betalen van de eerste levensbehoeften (zoals eten). Voor de kinderen van deze gezinnen is het risico aanwezig dat zij sociaal buitengesloten (gaan) worden. 

"Meedoen" aan schoolactiviteiten (schoolreisje) en aan buitenschoolse activiteiten (sporten) is door de financiële situatie in het gezin, onmogelijk geworden. Kinderen uit deze gezinnen krijgen hierdoor niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen en hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid. Ze presteren vaak slechter op school èn hebben meer kans om later zelf in een armoedesituatie terecht te komen òf in de criminaliteit.

Gemeenten en particuliere organisaties kunnen deze gezinnen - in veel gevallen - niet voldoende helpen. Stichting Leergeld springt hierop in.

De stichting heeft als missie: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen. Hun motto is: "alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen".

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Oosterhout.

Goederenbank De Baronie (Voedselbank)

'Stichting Goederenbank De Baronie' (de 'Voedselbank') is een particulier initiatief in Oosterhout. Deze stichting richt zich op een aantal zaken:

  • u krijgt er de eerste levensbehoeften (eten, drinken, wasmiddelen);
  • u kunt er - tegen een kleine vergoeding - spullen kopen (kleding, huishoudelijke goederen);
  • er wordt een luisterend oor geboden;
  • u kunt begeleid worden bij huishoudelijke zaken;
  • u kunt (eventueel) doorverwezen worden naar de reguliere hulpverlening.

De stichting helpt u op basis van 'goed gedrag' en 'voldoende medewerking'. U moet dus uw eigen verantwoordelijkheid willen nemen om uw problemen op te lossen.

Het doel van de stichting is: "levensmiddelen (die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden) inzamelen". Deze levensmiddelen worden vervolgens uitgedeeld aan gezinnen met onvoldoende inkomen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van 'Stichting Goederenbank De Baronie'.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.