Winterpakket 2020

Heeft u kind(eren) tot en met 17 jaar die in Oosterhout wonen én is uw inkomen lager of tot 110% van de bijstandsnorm? Dan komen uw kind(eren) in aanmerking voor een Winterpakket ter waarde van € 90.

Ook als ouder(s) door problematische schulden een besteedbaar inkomen hebben dat onder de gestelde bijstandsnorm valt kan men een aanvraag voor het Winterpakket indienen. De financiële situatie wordt dan getoetst aan de gestelde voorwaarden.

Per kind wordt één Winterpakket verstrekt. Het Winterpakket bestaat uit twee cadeaukaarten waarmee bij diverse (lokale) winkels kan worden betaald. Met de cadeaukaarten kunnen de kinderen naar eigen inzicht iets voor zichzelf kopen. Dit Winterpakket is een aanvulling op bestaande regelingen. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Oosterhout en heeft u kinderen tot en met 17 jaar?

U hoeft het Winterpakket dan niet aan te vragen, u ontvangt deze automatisch per post. Alle inwoners van Oosterhout die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Oosterhout en kind(eren) hebben jonger tot en met 17 jaar die ook in Oosterhout wonen, of inwoners met een tegemoetkoming schoolgaande kinderen via bijzondere bijstand ontvangen het Winterpakket van de gemeente Oosterhout automatisch per post.

Ook ouder(s) die in 2020 bijzondere bijstand voor zwemlessen, de kosten van de voorschool of een tegemoetkoming schoolgaande kinderen hebben gekregen, ontvangen voor de kinderen een Winterpakket. U hoeft dan niets te doen.  

Geen Winterpakket ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Vraag het dan zelf aan.

Heeft u als ouder geen Winterpakket ontvangen en denkt u dat uw kinderen wel in aanmerking komen voor een Winterpakket dan kunt u het Winterpakket aanvragen via het aanvraagformulier Winterpakket. U heeft daarvoor uw DigiD nodig. Belangrijk is dat dit formulier wordt ingevuld en alle inkomensgegevens van de maand oktober 2020 worden toegevoegd.

Voorwaarden Winterpakket

Kind/kinderen kunnen in aanmerking komen voor een Winterpakket als de:

  • ouders op peildatum (1 oktober 2020) een inkomen hebben tot ten hoogste 110% van de (van toepassing zijnde) bijstandsnorm en
  • alleenstaande ouder, een inkomen incl. vakantiegeld € 1.164,93 heeft
  • samenwonende/gehuwden, een inkomen incl. vakantiegeld € 1.664,19 hebben
  • kinderen in gemeente Oosterhout woonachtig zijn en
  • kinderen jonger zijn dan 18 jaar en/of
  • ouders door problematische schulden een maandelijks besteedbaar inkomen hebben onder de geldende bijstandsnorm. Dit dient met een overzicht van geregistreerde schulden met maandelijkse aflossingsoverzichten van het afgelopen jaar aangetoond te worden. 

Gezinsuitbreiding

Heeft u een Winterpakket ontvangen en er zijn intussen meer kinderen geboren dan bij ons bekend was/is? Neemt u dan contact op met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162. Daar kunt u aangeven dat uw gezin is uitgebreid.  

Aanvragen tot en met 31 december 2020

U kunt het Winterpakket 2020 tot en met 31 december 2020 aanvragen. De aanvragen worden getoetst op volledigheid en voorwaarden. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Komt u in aanmerking dan wordt het pakket toegezonden.

 Wat zit er in het Winterpakket?

  1. Een Fashioncheque t.w.v. € 75,-. Een fashioncheque is een cadeaukaart met een betaaltegoed van € 75 die u kunt inleveren bij een groot aantal lokale winkels en modeketens. Op www.fashioncheque.com leest u bij welke winkels u de cheque kunt besteden.
  2. Intertoyscadeaukaart t.w.v. € 15,-. Met deze cadeaukaart kan uw kind of kunnen uw kinderen een cadeautje uitzoeken ter waarde van € 15,- bij Intertoys.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162.