Winterpakket 2022: Komt uw kind in aanmerking?

Uw kind(eren) komen in aanmerking voor het Winterpakket als:

  • zij jonger zijn dan 18 jaar en in Oosterhout wonen;
  • uw inkomen op 1 oktober maximaal 125% van de bijstandsnorm is.

Dat is voor:

○ Een alleenstaande ouder, inkomen inclusief vakantiegeld € 1.377,28

○ Samenwonende of gehuwde ouders, inkomen inclusief vakantiegeld € 1.967,54

Door schulden kan het maandelijkse inkomen lager liggen dan 125% van de bijstandsnorm. Ook dan kunnen ouders een Winterpakket voor hun kinderen aanvragen.

Het Winterpakket bestaat uit:

  • twee cadeaukaarten met een betaaltegoed die ouders en kinderen bij verschillende Oosterhoutse winkels kunnen besteden
  • één vrijkaartje voor de IJsmarkt (schaatsbaan) in Oosterhout

Wanneer ontvangt u automatisch het Winterpakket?

Het Winterpakket sturen we automatisch vóór 25 november 2022 toe aan thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar van:

  • ouder(s) met een uitkering van de gemeente Oosterhout;
  • ouder(s) die in 2022 bijzondere bijstand voor zwemlessen ontvingen;
  • ouder(s) die in 2022 de kosten van de voorschool vergoed kregen;
  • ouder(s) die in 2022 een tegemoetkoming schoolgaande kinderen ontvingen;
  • ouder(s) die in 2022 de energietoeslag ontvingen.

Deze ouder(s) hoeven geen aanvraag in te dienen.

Gezinsuitbreiding

Heeft u een Winterpakket ontvangen en er zijn intussen meer kinderen geboren dan bij ons bekend was/is? Neemt u dan contact op met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162. Daar kunt u aangeven dat uw gezin is uitgebreid.

Geen Winterpakket ontvangen maar wel een laag inkomen?

Ouders die voldoen aan de voorwaarden kunnen vanaf dinsdag 9 november een Winterpakket aanvragen met het Aanvraagformulier Winterpakket

Aanvragen tot en met 31 december 2022

U kunt het Winterpakket 2022 van 9 november tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162.