Inburgeren

Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, kunt u verplicht worden in te burgeren. Om aan te tonen dat u bent ingeburgerd, moet u het inburgeringsdiploma behalen.

Nederlands leren hoort bij inburgeren. U moet ook leren hoe u in Nederland moet leven, wonen en werken.

Moet u inburgeren?

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren.
Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd.

Alle informatie hierover leest u op: www.inburgeren.nl

Waar vindt u cursussen inburgering?

Als u geld van DUO wilt lenen, kunt u een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met het Keurmerk Inburgering vindt u op: www.ikwilinburgeren.nl.

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren?

Dan is het traject voor de Participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgeren.

In het traject krijgt u kennis van de normen en waarden in Nederland en leert u de spelregels van de Nederlandse samenleving.

Wat leert u over Nederland?

U leert in een of meerdere workshops wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

  •  In Nederland mag iedereen zijn mening uiten;
  •  In Nederland mag iedereen een eigen geloof hebben en is vrij wel of niet te geloven;
  •  In Nederland wordt iedereen gelijkwaardig behandeld;
  • In Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving en wordt er van iedereen gevraagd bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving. 

Ondertekenen van de Participatieverklaring?

Aan het einde van het traject ondertekent u de participatieverklaring. Daarmee verklaart u dat u de Nederlandse waarden respecteert en mee wilt doen in de Nederlandse samenleving.

 U hebt 1 jaar de tijd om het Participatieverklaringstraject te doorlopen. Het jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Nadere informatie hierover vindt u op https://www.inburgeren.nl/participatieverklaring.jsp

Hoe doet u mee?

U hoeft niets te doen. U krijgt van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente een uitnodiging voor de workshop Participatieverklaring.  U volgt dan een of meerdere dagdelen een workshop. Aan het eind van het laatste  dagdeel ondertekent u zoals reeds aangegeven de participatieverklaring.

Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er kosten aan het participatieverklaringstraject verbonden zijn. De kosten bedragen € 150. U krijgt dan hiervoor een factuur van de gemeente.
U kunt op 2 manieren betalen:

  • U betaalt dit bedrag vanuit uw lening bij DUO (via Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl). DUO betaalt de rekening dan aan de gemeente.
  •  U betaalt dit bedrag direct aan de gemeente.

Het kan dus ook zo zijn dat u niets behoeft te betalen.  U ontvangt dan uiteraard ook niets. 

Nederlands leren

Hoeft u niet in te burgeren of hebt u dat al gedaan? Als u (beter of meer) Nederlands wilt leren, of hulp wilt bij het werken op de computer, kijk dan op Digi-Taalhuis in Theek 5 bibliotheek Oosterhout Centrum.

Vragen en contact

Hebt u vragen? Stel uw vraag dan aan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Oosterhout via het telefoonnummer 14 0162.