De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en infoplein

In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Lopen, zitten, staan, fietsen, koken, schoonmaken; de meeste mensen staan er niet bij stil dat ze het doen. Zo vanzelfsprekend is het om deze dingen te kunnen doen.

Dat wordt echter anders als u door uw leeftijd of door een lichamelijke handicap niet (meer) zo goed meer uit de voeten kunt en aangewezen bent op hulpmiddelen.

Infoplein

Op de website Infoplein Oosterhout vindt u informatie over hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Oosterhout geregeld zijn en deze website wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met het sociaal team van de gemeente Oosterhout via 140162.