Buurtbeheer in Oosterhout betekent het samen zorgen voor de buurt. Dat betekent vooral zorgen voor een goede leefbaarheid. Samenwerking is het sleutelwoord; alle betrokkenen in een wijk of buurt kunnen hun steentje bijdragen. Politie, woningcorporatie Thuisvester, Surplus Welzijn en de gemeente Oosterhout werken samen met de deskundigen van de wijk: ‘DE BEWONERS!’

Deze samenwerking in Oosterhout is er al sinds eind jaren negentig. Dit heeft tot succesvolle initiatieven en projecten in wijken en buurten geleid. Enkele voorbeelden: 


Ook inzetten voor uw buurt?

Wilt u zich inzetten voor de buurt? Raadpleeg dan de folder Samen maken we de wijk (PDF, 639 kB)voor meer informatie (let op, het mailadres is niet meer in gebruik). Als u zich wilt aansluiten bij een buurtoverleg of als u een groep voor buurtoverleg wilt starten, kijk dan op onze pagina Buurtoverleggroepen.

Subsidiemogelijkheden

Bent u op zoek naar een kleine financiële bijdrage om uw buurt- of culturele project te verwezenlijken. Kijk hier voor de gemeentelijke subsdiemogelijkheden.

Contact

Nog vragen? Neem dan contact op met uw buurtcoördinator.