Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning nodig?

Volg dan deze stappen:

  1. Om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft, doet u de vergunningcheck
  2. Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft, kijk dan ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. U kunt hiervoor ruimtelijke plannen raadplegen.
  3. Om inzicht te krijgen in het geldende welstandsbeleid in Oosterhout kunt u de welstandsnota (PDF, 2 MB) inzien. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina welstand.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig. Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning.

Vooroverleg

Voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen. U laat uw plan dan toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen.
Meer informatie vindt u op de pagina Vooroverleg.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan?

U kunt in de korte handleiding aanvragen omgevingsvergunning (pdf, 141 kb) lezen hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet met bijlagen toevoegen. Op het aanvraagformulier staat welke bijlagetypen vereist zijn. Aan elk bijlagetype worden bepaalde eisen gesteld. U kunt de bijlagen vinden op website van het omgevingsloket.

Wat kost het ?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Deze kosten vindt u terug in de legesverordening (titel 2 hoofdstuk 3).

Omgevingswet per 1 januari 2024: gevolgen voor initiatieven en bouwaanvragen

Naar verwachting treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Dit kan gevolgen hebben voor je bouwaanvraag. Of dit gevolgen heeft en zo ja welke, lees je hier.

Overige informatie

Via deze link kunt u zien welke omgevingsvergunningen er al verleend zijn of aangevraagd zijn: Bekendmakingen omgevingsvergunningen Kijk onder de rubriek Ruimte en infrastructuur of zoek  op de website https://www.overheid.nl/.

 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.