Heb ik een omgevingsvergunning nodig als ik een boom wil gaan kappen?

Met ingang van 1 november 2016 hoeft u als inwoner of als ondernemer geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het kappen of vellen van een boom (voorheen velvergunning of kapvergunning) op uw eigen grond bij de gemeente Oosterhout tenzij het gaat om een (beschermde) boom die voorkomt in de bomenlijst (PDF). Het betreft een wijziging in de  Algemene Plaatselijke Verordening (hoofdstuk 4,afdeling 3) van de gemeente Oosterhout.    

 

Bomen en buren

Geschillen over beplanting en/of bomen op of dichtbij de erfgrens van uw buren zijn geen zaken waar de gemeente zich mee kan en mag bemoeien. Omdat het juridisch gezien gaat het om privaatrechtelijke situaties (buren onderling) heeft de gemeente geen rol in de handhaving of bemiddeling hierbij. Problemen tussen buren moeten onderling worden geregeld met hulp van bijvoorbeeld buurtbemiddeling of rechtsbijstand.

Wilt u overlast van een boom op openbaar terrein melden? Neem dan contact op met de gemeente.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via de gemeente.