Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 
bellen op een rij bij kamerverhuur

Kamergewijze verhuur

Wilt u kamers of een wooneenheid verhuren? Hiervoor heeft u omgevingsvergunning nodig. Als er 2 tot en met 5 wooneenheden worden gerealiseerd dient u een omgevingsvergunning aan te vragen (strijdig gebruik bestemmingsplan). Bij meer dan 5 wooneenheden moet u daarnaast ook nog een melding brandveilig gebruik doen. U moet een omgevingsvergunning hebben voordat de verhuur start.

Voorwaarden voor het verhuren van kamers

U dient na te gaan of het verhuren van kamers past binnen het bestemmingsplan. Daarnaast dient u na te gaan of het verhuren van kamers past binnen de beleidsregels (PDF) die door de gemeente zijn opgesteld.  Is kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan of de beleidsregels? U kunt bij de gemeente door middel van een vooroverleg kijken of ontheffing mogelijk is. 

De gemeente gaat ook controleren of de verhuur voldoet aan de brandveiligheidseisen, gebruikseisen en de hinderbepaling. Bij kamerverhuur van 5 of meer wooneenheden moet u een gebruiksmelding doen via het Omgevingsloket.

Hoe moet ik het aanvragen?

In het omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor een  voor de kamer gewijze verhuur of voor een vooroverleg. Voor het online indienen hiervan heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 2 hoofdstuk 3)

Meer informatie over het verhuren van kamers

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.