Kamergewijze verhuur

Wilt u kamers of een wooneenheid verhuren? Hiervoor heeft u omgevingsvergunning nodig. Als er 2 tot en met 5 wooneenheden worden gerealiseerd dient u een omgevingsvergunning aan te vragen (strijdig gebruik bestemmingsplan). Bij meer dan 5 wooneenheden moet u daarnaast ook nog een melding brandveilig gebruik doen. U moet een omgevingsvergunning hebben voordat de verhuur start.

Voorwaarden voor het verhuren van kamers

U dient na te gaan of het verhuren van kamers past binnen het bestemmingsplan. Daarnaast dient u na te gaan of het verhuren van kamers past binnen de beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (PDF, 152 kB) die door de gemeente zijn opgesteld.  Is kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan of de beleidsregels? U kunt bij de gemeente door middel van een vooroverleg kijken of ontheffing mogelijk is. 

Bij verlening van deze omgevingsvergunning zal onder andere worden getoetst aan de beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten. Bij meer dan 5 wooneenheden dient u een melding brandveilig gebruik te doen via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij brandveilig gebruik.

Hoe moet ik het aanvragen?

In het omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor een  voor de kamer gewijze verhuur of voor een vooroverleg. Voor het online indienen hiervan heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 2 hoofdstuk 3)

Meer informatie over het verhuren van kamers

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.