Slopen en asbest

Wilt u iets slopen? Controleer aan de hand van onderstaande informatie of u een vergunning of een sloopmelding nodig heeft.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

 • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
 • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
 • losliggend object (bv. bloembak)

De 3 bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op www.ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl.

Hoe u het regelt

Indien u een asbestverdachte toepassing heeft die u zelf mag verwijderen (zie de afbeelding hierboven voor een toets), dan dienen de volgende stappen gevolgd te worden:

 • Dien ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in bij gemeente via www.omgevingsloket.nl
 • Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
 • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
 • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt
 • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen
 • Mocht tijdens het indienen van de sloopmelding nog niet duidelijk zijn wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden, stel dan ten minste 2 werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering de gemeente in kennis. 

Asbest verwijderen

Tijdens de asbestverwijdering is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende punten:

 • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal
 • Verpak de asbest direct in speciale plastic foliezakken (niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal). Deze foliezakken kunt u bij de milieustraat gratis ophalen.
 • De verpakking direct sluiten en als u het asbest niet direct afvoert moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte
 • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken)

Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden wordt er geadviseerd om bij de werkzaamheden de volgende punten in acht te houden:

 • Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat het asbest direct in te pakken is 
 • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FPP3 mondkapje
 • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
 • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FPP3 mondkapje dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden
 • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar). Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden.

Asbest afvoeren

Het asbestafval dient binnen 2 weken afgevoerd te worden naar de milieustraat.

Bij de milieustraat kunt u gratis foliezakken ophalen. 

Omgevingsvergunning slopen

U moet een omgevingsvergunning slopen aanvragen als u sloopt:

 • In of in de nabijheid van een monument;
 • Binnen een beschermd dorpsgezicht;
 • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig is.

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. De leges zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 2 hoofdstuk 3).

Handhaven op sloop en asbest

Als u het vermoeden hebt dat er in uw omgeving sloopwerkzaamheden plaatsvinden zonder dat er een sloopmelding (>10 m3 en/of asbest) of omgevingsvergunning is afgegeven, kunt u dit melden bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) te Tilburg.

Meer informatie over asbest

www.rijksoverheid.nl/asbest

Publicatie verleende sloopvergunningen (omgevingsvergunning voor het slopen)

Sloopmeldingen worden behandeld door de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB)

 

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.