Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Slopen en asbest

Wilt u iets slopen? Controleer aan de hand van onderstaande informatie of u een vergunning of een sloopmelding nodig heeft.

huis dat wordt gesloopt

Sloopmelding particulier

Als particulier mag u eenmalig per kadastraal perceel maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal slopen of afvoeren. U bent dan verplicht een melding te doen voor:

  • Het zelf verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen (voorwaarden);
  • Het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking (voorwaarden). 

Deze sloopmelding meldt u minimaal vijf dagen voor het starten van de sloopwerkzaamheden of het verwijderen van de asbest. Let op: deze melding (verwijderen van asbest) geldt voor maximaal 35 m2. Meldt u bijvoorbeeld meerdere keren per jaar het afvoeren van asbest? Dan mag die totale hoeveelheid niet meer zijn dan dit maximum van 35 m2. Als u meer asbesthoudend materiaal heeft dan deze 35 m2 dan dient u dit door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Bedrijven dienen echter altijd een sloopmelding inclusief een asbestinventarisatierapport in te dienen ook al betreft het bijvoorbeeld maar 5m2.

Indien u geen sloopmelding nodig heeft voor het afvoeren van asbest kunt u het asbest zelf naar de milieustraat brengen. Het asbest moet in speciale folie worden aangeleverd. De folie is gratis af te halen bij de milieustraat.

Een sloopmelding moet altijd worden ingediend op basis van het bouwbesluit 2012 (artikel 1.26 lid 1).

Sloopmelding asbest of u heeft meer dan 10 m3 sloopafval

U bent verplicht deze sloopmelding te doen, als:

  • U asbest laat afvoeren door een gecertificeerd bedrijf, en/of;
  • U de hoeveelheid vrijkomend sloopafval schat op 10 m³ of meer.

Dien deze sloopmelding minimaal vier weken voor het starten van de sloopwerkzaamheden in.

Let op: Als het gaat om het afvoeren van asbest voeg dan ook een asbestinventarisatierapport en een asbestwerkplan toe aan uw melding.

Omgevingsvergunning slopen

U moet een omgevingsvergunning slopen aanvragen als u sloopt:

  • In of in de nabijheid van een monument;
  • Binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig is.

U hoeft geen melding te doen als er sprake is van kleine asbesthoudende materialen zoals bloembakjes, kookplaatjes, losse asbestplaatjes (van verwarmingstoestellen) tot maximaal 1 m². Deze kunt u zelf naar de milieustraat brengen. Deze kunt u in speciale plastic zakken aanleveren. Deze zijn gratis af te halen bij de milieustraat.

Hoe u het regelt

Voor uw sloopmelding en een omgevingsvergunning voor het slopen kunt u terecht op het omgevingsloket. Hier logt u in met DigiD en kunt u online uw melding of vergunning regelen. Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. De leges zijn terug te vinden in de legesverordening (titel 2 hoofdstuk 3).

Handhaven op sloop en asbest

Als u het vermoeden hebt dat er in uw omgeving sloopwerkzaamheden plaatsvinden zonder dat er een sloopmelding (>10 m3 en/of asbest) of omgevingsvergunning is afgegeven, kunt u dit melden bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) te Tilburg.

Meer informatie over asbest

www.rijksoverheid.nl/asbest

Publicatie verleende sloopvergunningen (omgevingsvergunning voor het slopen)

Sloopmeldingen worden behandeld door de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB)

 

 

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.