Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Als u een steiger of een container wilt plaatsen op gemeente grond moet u hiervoor toestemming vragen bij de gemeente middels www.omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig. Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning.

U kunt dit onderdeel bij het aanvragen van een omgevingsvergunning vinden bij het onderwerp 'terrein inrichten' en vervolgens kiest u het onderdeel 'roerende zaken opslaan'.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van gemeentegrond?

Voor het gebruiken van gemeentegrond moet u de legeskosten voor de omgevingsvergunning betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de legesverordening.(Titel 3 hoofdstuk 8 onder 3.8.1)

Daarnaast moet u ook bepaald geldbedrag (precariobelasting) betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 en de periode dat u de grond gebruikt.  

De hoogte van de kosten voor het gebruiken van gemeentegrond kunt u terugvinden In de Verordening voor precariobelasting (onderaan:tarieventabel) van de gemeente Oosterhout.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de gemeente.