Veel gestelde vragen bouwen

Wat is er met ingang van 1 november 2014 gewijzigd in het Besluit omgevingsrecht (BOR)

De wijzigingen die vanaf 1 november 2014 zijn ingevoerd zijn terug te vinden in het Besluit omgevingsrecht (BOR)

Waar kan ik kadastrale gegevens vinden?

Veel van wat is vastgelegd over een woning of perceel staat in de openbare registers van het Kadaster. Deze informatie kunt u opvragen. Informatie over het kadaster kunt u vinden op www.kadasterdata.nl.

Wanneer is een bouwwerk vergunningsvrij?

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft voor een bouwwerk kunt u de vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl Daarnaast dient u te controleren of een bouwwerk past binnen het bestemmingsplan, dit kunt u controleren via www.ruimtelijkeplannnen.nl 

Op de website van de rijksoverheid kunt u allerlei informatie vinden over vergunningsvrij bouwen.

Als ik een bouwwerk wil plaatsen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is moet ik dat wel bij de gemeente melden?

Als u zeker weet dat uw bouwwerk zonder een omgevingsvergunning geplaatst mag worden hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

Ik heb een hoekhuis. Waar moet ik dan rekening mee houden?

Als u in een hoekhuis woont dat grenst aan een openbare weg gelden speciale regels. Om te weten wat u wel of niet mag veranderen dient u de vergunningcheck en het bestemmingplan te raadplegen.
Daarnaast dient u ook de 2 volgende documenten van de gemeente Oosterhout te raadplegen:

Beleidsregels hoeksituaties 2021 (vrijstaande bijgebouwen) (Pdf, 230 kB)

Beleidsregels hoeksituaties 2010 (hoekenboek) (Pdf, 430 kB)

Wat kan ik doen als mijn (bouw)plannen niet passen binnen een bestemmingplan?

Als uw (bouw)plannen niet passen binnen een bestemmingplan dan moet het bestemmingsplan worden herzien; er moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of een projectbesluit worden genomen.

Waar kan ik informatie vinden over duurzaam bouwen?

Als u duurzaam wilt gaan bouwen kunt u  niet alleen energiebesparen maar u kunt ook op een verantwoorde manier gebruik maken van bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen. 

Op de website van de rijksoverheid kunt u informatie vinden over duurzaam bouwen.

Mag ik een beroep aan huis uitoefenen?

Om te weten of u een aan huis verbonden beroep of bedrijf mag uitoefenen kunt u het beste de beleidsregels van de gemeente Oosterhout goed doorlezen. Om te weten wat de huidige bestemming is van een bepaald gebouw kunt u hiervoor de website van ruimtelijke plannen raadplegen.

Ik heb problemen over de erfscheiding met mijn buren. Wat kan ik doen?

Hebt u met uw buren een geschil over erfscheidingen,aanplant, bomen,uw uitzicht en dergelijke?  Dan is dat een privaatrechtelijke aangelegenheid: een zaak tussen burgers. Hiermee kan er zal de gemeente zich niet bemoeien. Wel kan de gemeente verwijzen naar een instantie voor bijvoorbeeld rechtshulp.

Wilt u weten of u een bouwwerk op de erfafscheiding wilt plaatsen? Om dit te controleren kunt u hiervoor de vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl. Voor overige informatie over erfafscheidingen kunt u de folder erf-en perceelafscheidingen van de Rijksoverheid raadplegen.

Wat kan ik doen als ik het vermoeden heb dat er sprake is van illegale bouwactiviteiten?

Als u een vermoeden heeft dat er sprake is van illegale bouw kunt u hiervoor een handhavingsverzoek indienen. U dient dit schriftelijk te doen. Anonieme meldingen of klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

Wanneer moet ik een Klicmelding doen?

Moet u voor een verbouwing graafwerkzaamheden uitvoeren? Of wilt u een vijver aanleggen in de tuin? Als u dit met een schop doet, is er niets aan de hand. Maar gaat u graven met een graafmachine dan bent u wettelijk verplicht een Graafmelding (klicmelding) te doen bij het Kadaster. Dit doet u (of uw opdrachtnemer) uiterlijk 3 werkdagen voordat u gaat graven.

Aan welke bouwkundige eisen moet mijn bouwwerk voldoen?

U kunt de bouwkundige eisen terugvinden in het bouwbesluit. Dit is uitgesplitst in eisen omtrent bestaande bouw, verbouw en nieuwbouw.

Wat moet ik doen als ik het vermoeden heb dat er sprake is van illegale bewoning?

Als u het vermoeden heeft dat er in een woning sprake is van illegale bewoning kunt u dit schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de gemeente. Er zal dan een onderzoek worden opgestart naar deze eventuele illegale situatie. Anonieme meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Waar kan ik melden dat er hennep of andere drugs worden verhandeld of aanwezig is op een bepaalde locatie?

U kunt bij de politie (0900-8844),Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) en/of bij de gemeente melden als u het vermoeden heeft dat er hennep of andere drugs aanwezig is (of verhandeld) in een huis/bedrijf.

Wat zijn de beleidsregels omtrent drugs in de gemeente Oosterhout?

Op 17 april 2014 zijn er beleidsregels drugs voor het gebruik van drugs vastgesteld in de gemeente Oosterhout.

Contact