(HAALBAARHEIDSONDERZOEK INITIATIEVEN / PRINCIPEVERZOEKEN / CONCEPT AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNINGEN)

Wat is een vooroverleg?

Als u een activiteit wilt ondernemen die afwijkt van het bestemmingsplan of waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (denk aan het (ver)bouwen van een woning) dan kunt u uw initiatief laten toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen. Dit doet u door het indienen van een verzoek tot 'vooroverleg'. Ook wel bekend als een principeverzoek of concept aanvraag omgevingsvergunning.

Nadat wij uw verzoek tot vooroverleg hebben ontvangen, gaan we aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. Afhankelijk van uw initiatief toetsen wij of het vergunningsvrij is, voldoet aan het bestemmingsplan, stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig haalbaar is, et cetera). Indien uw initiatief haalbaar is, dan geven wij aan welke procedure er gevolgd moet worden, welke voorwaarden er gelden, of u uw initiatief nog moet aanpassen aan de regels en of er een Omgevingsdialoog nodig is.

Ook kan het zijn dat het college eerst een principebesluit moeten nemen voordat er een procedure kan worden gestart. Dit is met name het geval bij initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan en enige impact op de omgeving hebben. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning. Of het omzetten van een kantoor naar appartementen. Bij grote ontwikkelingen kan ook de raad worden gevraagd een principestandpunt in te nemen voordat u verder gaat met uw initiatief. Of dit het geval is, hoort u van ons. 
 

Vooroverleg aanvragen?

In het omgevingsloket kunt u een vooroverleg aanvragen. Particulieren hebben hiervoor een DigiD inlogcode nodig. Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning. Hier vindt u een korte handleiding over het aanvragen van een vooroverleg in het Omgevingsloket. (PDF, 127 kB)
 

Woningbouwinitiatief?

Indien uw initiatief het bouwen van één of meerdere woningen betreft, dan moet u bij uw verzoek tot vooroverleg het intakeformulier nieuwe woningbouwinitiatieven (115 KB) invullen en als bijlage uploaden in het Omgevingsloket. Ook geldt er voor woningbouwinitiatieven een andere procedure als hierboven geschetst. Hoe die procedure is, leest u terug in de toelichting bij het intakeformulier.

In afwijking van de procedure die beschreven is in de toelichting op het intakeformulier, heeft het college bij de vaststelling van het woningbouwprogramma 2023 (in januari 2023) besloten dat pas eind 2023 opnieuw een besluit wordt genomen over de eventuele toevoeging van nieuwe woningbouwinitiatieven aan het woningbouwprogramma. Voorts is besloten dat voor nieuwe initiatieven de intake voorlopig beperkt wordt tot het uitvoeren van de quick scan (fase 1A intakeproces). Dit gezien de grote hoeveelheid (woningbouw)projecten die de gemeente reeds in behandeling heeft.      

Zijn er kosten verbonden aan een vooroverleg?

Ja, aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden in de vervolgprocedure (bijvoorbeeld procedure tot wijziging van het bestemmingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning) bij u in mindering gebracht. Zo betaalt u niet meer dan iemand die geen vooroverleg voert met de gemeente. Wel bent u minder kosten kwijt aan het volledig technisch uitwerken van een initiatief dat achteraf niet haalbaar is. De kosten van dit vooroverleg zijn in de legesverordening van de gemeente Oosterhout terug te vinden onder “vooroverleg/ beoordelen conceptaanvraag” en voor de grotere initiatieven onder “principeverzoek”.
 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.