Buurtoverleggroepen

In buurten worden door betrokken bewoners buurtoverleggen georganiseerd. Daar praten buurtbewoners met elkaar over verschillende onderwerpen over buurtpreventie, zoals verkeersveiligheid en activiteiten. Als u informatie wilt over deze bijeenkomsten of over uw buurt, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adressen.

Is er in uw wijk nog geen buurtoverleg en wilt u dit organiseren? Neem dan contact op met uw buurtcoördinator.

Dommelbergen

Werkgroep Beemdenbuurt
www.beemdenbuurt.nl
www.facebook.com/beemdenbuurt

Buurtpreventie de Nachtwacht
www.facebook.com/NachtwachtOhout

Buurtbeheer Kruidenbuurt
www.kruidenbuurt-oosterhout.nl
www.facebook.com/Stichting-Buurtbeheer-Kruidenbuurt-te-Oosterhout

Buurtpreventie Sterrenbuurt
www.sterrenbuurt.nl
info@sterrenbuurt.nlinfo@sterrenbuurt.nl
www.facebook.com/sterrenbuurt.oosterhout

Strijen

Buurtpreventie Kastelenbuurt
Kastelenbuurtoosterhout@gmail.com
Contactpersoon: Mevr. Haverdings

Centrum

Bewonersorganisatie Slotjes Oost
Secretariaat: Rieky van Beers
riekyvanbeers@hotmail.com

Werkgroep Museumkwartier
Contactpersoon: Mirte Oostrom
mirte.oostrom@gmail.com

Werkgroep Benedictusstraat
Contactpersoon: De heer. S. Chahid
chahid_smmo@msn.com

Buurtpreventie Blazoenhof
SAMEN STAAN WIJ VOOR EEN VEILIGE BLAZOENHOF!
Contactpersoon: Nellie van der Schoof
buurtbewoners@kpnmail.nl

Stichting Wijkteam Houthaven
GEBORGENHEID DOOR BETROKKENHEID
Contactpersoon: mevrouw Ingrid Kriens (secretaris)
www.houthavenoosterhout.nl
wijkteam@houthavenoosterhout.nl

Mathilda
Contactpersoon: Helma van de Vorst, Toon van Beek en Mieke de Jong
miekedejong33@hotmail.com 

Oosterheide

Buurtpreventie Componistenbuurt​
WIJ GAAN VOOR EEN VEILIGE BUURT
Contactpersoon: de heer Ivo Naninck​
componistenbuurtoosterhout.nl 
buurtpreventiecomponistenbuurt@gmail.com  
www.facebook.com/componistenbuurtoosterhout

Buurtpreventie Bloemenbuurt
Contactpersoon: de heer Geert Hendrickx
g-hendrickx@kpnmail.nl

Buurtpreventie Samen Sterk
www.burgemeestersbuurt.nl

Buurtpreventie Warande
buurtpreventiewarande@gmail.com

Buurtpreventie Schrijversbuurt
Contactpersoon: de heer Adrie van Mierlo
info@bo-schrijversbuurt.nl 
https://www.bo-schrijversbuurt.nl 

Vrachelen 

Buurtpreventie Vrachelen 1
Contactadres:
buurtpreventievrachelen1@gmail.com
Groepsapp: 06-14968087 

Buurtpreventie Vrachelen 2 / Markkant
VOOR DE VEILIGHEID IN ONZE OOSTERHOUTSE WIJK
www.vrachelen2.nl
info@vrachelen2.nl

Buurtpreventie Vlindervallei
VOOR UW VEILIGHEID
buurtpreventievlindervallei.nl
buurtpreventievlindervallei@outlook.com

Buurtpreventie Vrachelen 4 / Contreie
Contactpersoonen: Ilonka Hooijmaijers en Claudia Brouwn
buurtverenigingcontreie@outlook.com

Dorpen

Buurtpreventie Den Hout
Contactpersonen: de heer Harm Rutten & de heer Ben Geutjes
www.denhout.eu
buurtpreventiedenhout@gmail.com

Leefbaarheidswerkgroep Den Hout
www.denhout.eu

Buurtpreventie Dorst
www.nieuwsuitdorst.nl
info@buurtpreventie-dorst.nl

Vereniging Belangen Oosteind

Contactpersoon: de heer Ad Caron 
www.oosteind-nb.nl
vbobestuur@gmail.com

Buurtpreventie Oosteind Alert!
Contactpersoon: De heer Christ Oomen
www.oosteind-nb.nl
oosteindalert@gmail.com