Onze Partners


Voor goed buurtbeheer is het belangrijk om te weten hoe het gaat in de wijken en buurten. Gemeente Oosterhout werkt daarom nauw samen met een aantal organisaties. Onze partners zijn de Politie, Surplus Welzijn, het Sociale Wijkteam en wooncorporatie Thuisvester. Samen wisselen we onderling informatie uit over de omstandigheden in de wijken en buurten.

Door nauwe contacten met bewoners en het bezoeken van de buurtoverleggen zijn alle partners op de hoogte van wat er gaande is in de wijken.

Politie Oosterhout

Vanuit de politie is de wijkagent uw contactpersoon. Door uw informatie weet de wijkagent wat er leeft in uw buurt en kan daarmee problemen voorkomen of aanpakken. Samen met zijn collega's, de wijkbewoners en de andere partners die op deze pagina worden genoemd, werkt de wijkagent aan het leefbaar maken en houden van uw buurt.

Wilt u weten wie uw wijkagent is? Kijkt u dan op www.politie.nl.

Surplus Welzijn

Surplus Welzijn ondersteunt mensen en groepen op het gebied van welzijn, ook in relatie tot hun buurt. Het uitgangspunt is dat mensen zelf de leiding hebben en werken vanuit hun eigen mogelijkheden. Daarbij is speciale aandacht voor de kwetsbare mensen in de gemeenschap.

Surplus Welzijn maakt onderdeel uit van Surplus. Surplus is een regionale organisatie voor zorg, welzijn en kinderopvang in West- en Midden-Brabant.

Sociaal Team

Het Sociaal Team biedt ondersteuning op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk.

Het Sociaal Team werkt samen met organisaties en dienstverleners in Oosterhout. Welke dat zijn en wat zij voor u kunnen doen, vindt u op de website van de gemeente Oosterhout en op de website infoplein Oosterhout.

Thuisvester

Thuisvester is een maatschappelijke ondernemer met zo’n 13.500 huurwoningen in Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Thuisvester wil de woon- en leefkwaliteit doorlopend verbeteren. Als Partner werkt Thuisvester mee aan het realiseren van fijne, gezellige en veilige buurten.

Meer informatie:
www.thuisvester.nl
www.politie.nl
www.surpluswelzijn.nl