Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

2016: Raadssessies Cultuur 3.0

In 2015 is het project voor de herijking van het cultuurbeleid gestart. Tijdens diverse bijeenkomsten hebben inwoners, organisaties, verenigingen en raadsleden hun inbreng kunnen geven voor de toekomst van cultuur in Oosterhout. De opbrengst is terug te brengen tot drie thema’s: vrijheid (loslaten en belemmeringen wegnemen), contact (verbinden en samenwerken) en ondersteuning (faciliteren en stimuleren). Om raadsleden nog meer in gesprek te laten gaan, zijn op initiatief van de griffier nog drie bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij gingen raadsleden, inwoners en vertegenwoordigers van het culturele veld aan de hand van theatertechnieken met elkaar in gesprek over de toekomst van cultuur in Oosterhout. Inwoners zijn hiervoor aselect geselecteerd uit de inwonersadministratie en uitgenodigd.

De drie bijeenkomsten vinden plaats: