Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Resultaten workshop Sociaal Domein

Wat gaat je aan het hart?

Ontmoeten – luisteren – samen - samenwerken – verbinden - krachten bundelen – kansen benutten - coaching –begeleiding – behulpzaamheid - saamhorigheid – openheid – verdraagzaamheid – respect – netwerk – interesse in elkaar – kijken met open blik – positieve gedachtenstromen – frisse wind - zoeken en vinden wegen.

Communicatie - meer bekendheid - in beeld brengen – tentoonstellen – kunst dichter bij de mensen - presenteren – naar buiten treden - laagdrempelig - toegankelijk – niet te elitair- cultuur is niet elitair - betaalbaar –kosteloze activiteiten – geld en faciliteiten – wie weet waar het geld is? – subsidies.

Het is er gewoon! – focus – visie - ambities kenbaar maken.

Muziekfestivals – schoolconcerten – zingen – dans  - muziek en beeldende kunst – mooie muziek – mooi boek - literatuuronderwijs – poëzieavonden - verdwijnen van speciale winkels – leegstaande gebouwen – een druk uitgaansleven  – beleving op straat– theater over Oosterhout – kruisbestuiving cultuur en zorg – kinderen op een grasveld - kerkdorpen er ook bij betrekken - volle zalen – invulling ‘buurthuizen’- werkend huis voor cultuur – community art – directe leefomgeving – historie (kerken) – veiligheid (in de toekomst) – te weinig aandacht voor het mooie groen – workshops – niet erkennen van probleem.

Leegloop jongeren - probleemjongeren – integratie van jongeren en ouderen – aandacht voor geïsoleerde mensen - verjonging – verbinden tussen culturen - jeugd (vandalisme) – jeugd en jongeren de ruimte geven (veel belangrijker dan bulten in de weg) – plekken voor jeugd en jongeren.

Talent ontplooien – talenten etaleren - persoonlijke groei  - ontdekken – creatief zijn – vrije ruimte.

Welke kansen zie je?

 • Atelier open voor jong en oud om elkaar te inspireren d.m.v. alles met kleding/mode/textiel/recyclen, graag in combinatie met anderen (bijvoorbeeld fotografie/ toneel/ dans/film)
 • Workshops – muziek – coaching
 • Speelgoedmuseum – exportartikel – naar buiten
 • Exporteer de Oosterhoutse allure
 • Uitnodigen – gast van Oosterhout – wij doen er toe met elkaar
 • Eerst eten als levenskunst, dus ook mee-eten = aan tafel
 • Gast aan tafel – walk/talk en aan tafel - beschikbaar
 • De Oosterhoutse Stoep: story telling over wat je kwijt wil
 • Zuinig zìjn op cultureel erfgoed – er is al teveel gesloopt
 • Museum waar je met school naar toe kan
 • Bussel betaalbaar
 • Meer muziek/kunst in de openbare ruimte (bv markt)
 • Kunstambassadeur voor ouderen
 • Verbinding zoeken – samenwerken – jeugd proberen te charmeren van toneel
 • Verbinden – uitnodigen – of beter: er naartoe!
 • Ontwikkelen van mogelijkheden voor verbinding
 • Open – theater voor jongeren en kinderen toegankelijker maken
 • Jeugd is een oplossing, maar soms duurt dat even
 • Jeugd – samen met Oosterhout is minder zorg
 • Jonge gezinnen – jongeren + 30/40-ers
 • Netwerk
 • Ontmoeting
 • Betrokkenheid
 • Positieve begeleiding bij groei
 • Niet afwachten, initiatief nemen
 • Werkend huis voor cultuur
 • Faciliteiten, samenwerking, gesloten beurzen
 • Scholing – expertise – specialisten – netwerk – kennis delen
 • Kansen creëren
 • Erkennen van probleem
 • Kunst en cultuur doet – betrokkenheid
 • Talenten/aanspreekbaar op: bruggenbouwers, verbinden van dromen