Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Thema's Cultuur 3.0

Het cultuurbeleid focust niet alleen op cultuur, maar juist ook op de samenhang met en de meerwaarde van cultuur voor andere thema’s. Tijdens Cultuur 3.0 verkenden we 4 thema’s die ook onderling verbonden zijn. Geen strak omlijnde hokjes dus, maar leidraad en inspiratiebron voor de bijeenkomsten en ontmoetingen tijdens Cultuur 3.0.

Cultuur en educatie

Duim omhoog is beeldmerk thema educatie

Hoe maken we in Oosterhout kennis met cultuur en hoe kunnen we eraan deelnemen? Hoe draagt dit bij aan de talent- en competentieontwikkeling en positief burgerschap van de inwoners van de gemeente Oosterhout (met name kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar). Het gaat hier om de rol van H19 en Theek 5 en de samenwerking met het onderwijs en de amateurkunst.

Coördinator: cultuurcoach Annemiek Tekstra

Cultuur en sociaal domein

Handen ineen is beeldmerk van thema cultuur en sociaal domein

Op welke manier kan cultuur een middel zijn om maatschappelijke doelen en kwetsbare doelgroepen te bereiken? Hoe kan cultuur participatie, sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzaamheid vergroten? Met de drie transities op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp heeft de gemeente extra verantwoordelijkheden gekregen voor een aantal kwetsbare groepen. Hoe kan cultuur c.q. het culturele voorzieningenniveau een bijdrage leveren aan deze nieuwe verantwoordelijkheden?

Coördinator: cultuurcoach Ninke van Herpt

Culturele identiteit en infrastructuur

Hand met parel is beeldmerk thema's cultuur en identiteit/economie

Hoe ziet het cultuurprofiel van Oosterhout eruit? Het cultuurprofiel omschrijft wat voor een culturele gemeente Oosterhout is en wat wel/niet past bij Oosterhout.

Coördinator: cultuurcoach Miranda van Bragt

Cultuur en economie

Hand met parel is beeldmerk voor thema's cultuur en identiteit/economie

Hoe kunnen kunst, cultuur en de culturele sector in samenwerking met het bedrijfsleven de Oosterhoutse economie versterken? Wat is de rol van cultuur bij de inrichting van openbare ruimtes. Welke bijdrage kan cultuur leveren aan het economisch en toeristisch imago van de gemeente Oosterhout. Een belangrijke vraag hierbij is ook of en hoe de Oosterhoutse culturele voorzieningen nog meer een regionale rol kunnen vervullen.

Coördinator: cultuurcoach Miranda van Bragt