Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Uitgangspunten Cultuur 3.0

Voor Cultuur 3.0 is een aantal uitgangspunten opgesteld:

  • Niet alleen de gemeente ‘is van' het cultuurbeleid, maar vooral de inwoners leveren hun bijdrage. Dit geldt zowel voor de totstandkoming van het beleid, als voor de uitvoering hiervan. We gaan dus uit van co-creatie.
  • Recent gevormd beleid rondom Theater de Bussel, de bibliotheek en het Centrum voor de Kunsten H19 zijn uitgangspunt voor het cultuurbeleid 3.0. Uiteraard is het niet uitgesloten dat er verbeterpunten komen voor deze instellingen, maar deze moeten dan wel passen binnen de geformuleerde beleidskaders.
  • Daarnaast is er onderzoek uitgevoerd naar het culturele vastgoed binnen de gemeente Oosterhout. De uitkomsten van dit onderzoek (pdf, 1MB) en het rekenkameronderzoek ‘Evaluatie Cultuurnota’ (pdf, 1MB)dienen beide als input voor het te actualiseren cultuurbeleid.