Duurzaamheidslening

Met behulp van een duurzaamheidslening is het mogelijk voor eigenaar-bewoners om hun bestaande woning te verbeteren door maatregelen te treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt. Ook is het mogelijk om energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen aan te brengen en/of de woning gasloos te maken. 

Huiseigenaren die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een duurzaamheidslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:  

De doelgroep:

 • Eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt deze wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets. 

Maatregelen:

Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

 • Energiebesparing (isolerende maatregelen)
 • Gasloos maken van de woning
 • Energieopwekking (zoals het plaatsen van zonnepanelen)

Uw aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Bij energiebesparende maatregelen en/of het gasloos maken van de woning komt u voor 100% in aanmerking voor de lening.
 • Bij een combinatie van energieopwekkende en energiebesparende maatregelen komt u voor 100% in aanmerking voor de lening als deze maatregelen gelijktijdig getroffen worden.
 • Bij het treffen van uitsluitend energieopwekkende maatregelen (zoals zonnepanelen) dient u aan te tonen dat de woning ten tijde van de aanvraag een (voorlopig) of definitief energielabel A , B,C of D heeft. Dit kunt u aantonen door een kopie van het energielabel bij de aanvraag bij te voegen.

Als u geen kopie van het energielabel kunt bijvoegen, maar u kunt wel op andere wijze aantonen dat de woning over een energielabel A,B,C of D beschikt, dan dient u dit als bewijsvoering bij de aanvraag bij te voegen.

Via de websites www.milieucentraal.nl en www.mijnoverheid.nl zijn alternatieven beschikbaar om op adresniveau aan te tonen of en welk energielabel een bepaalde woning heeft.   

Zie https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

De duurzaamheidslening:

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- inclusief BTW. 
 • Het bedrag voor zonnepanelen mag maximaal € 10.000,00 inclusief BTW bedragen.
 • De looptijd van een lening tot € 7.500,- bedraagt 10 jaar.
 • Vanaf € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar. 

De lening is een consumptieve lening. Het is een annuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en waarvoor een vast rentepercentage geldt.

De duurzaamheidslening kan per woning één keer per jaar worden aangevraagd.

Formulier aanvragen duurzaamheidslening

Het aanvraagformulier Duurzaamheidslening (PDF, 145 kB) kunt u hier downloaden. U moet het aanvraagformulier voor duurzaamheidslening volledig invullen.

De aanvraag dient te worden voorzien van een nieuwe offerte. De aanvraag voor de lening kan alleen in behandeling worden genomen voordat de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

Meer informatie:

In bijgaande folder Duurzaamheidslening (PDF, 418 kB) en op de website van SVn www.svn.nl vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening.

Kijk voor meer informatie over energiebesparende en energieopwekkende maatregelen op https://www.oosterhoutnieuweenergie.nl  of op www.regionaalenergieloket.nl