Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuw budget voor de duurzaamheidslening

 

Duurzaamheidslening

Met behulp van een duurzaamheidslening is het mogelijk om de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande koopwoningen dragen niet alleen bij aan een duurzame, energieneutrale gemeente. Met behulp van een lening kunnen eigenaar-bewoners maatregelen treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt waardoor de woonlasten worden verlaagd. Bovendien wordt door verduurzaming het wooncomfort verbeterd.  

Particuliere huiseigenaren hebben niet altijd voldoende financiële reserves om in energiebesparende maatregelen te kunnen investeren. De duurzaamheidslening is een financieel steuntje in de rug dat huiseigenaren over de streep kan trekken. Huiseigenaren die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een duurzaamheidslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

           De doelgroep:

 • Eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.

 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt deze wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets.

   

  Maatregelen: 
 • Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:
 • energiebesparing.

 • energieopwekking.


  De lening:

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.

 • De looptijd van de lening bedraagt € 7.500,- tot 10 jaar. Vanaf € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar.

 • De lening is een consumptieve lening. Het is een maandannuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en een vast rentepercentage geldt.

   

  Formulieren aanvragen
  De aanvraagformulieren worden op verzoek aan potentiële kopers verstrekt. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanvrager bijgaand formulier volledig ingevuld bij de gemeente Oosterhout indient.

  De aanvraag dient te worden voorzien van een nieuwe offerte. De aanvraag voor de lening kan alleen in behandeling worden genomen voordat de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

   

  Meer informatie:

  In bijgaande folder en op de website van SVn www.svn.nl vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening.