Duurzaamheidslening

Met behulp van een duurzaamheidslening is het mogelijk voor eigenaar-bewoners om hun bestaande woning te verbeteren door maatregelen te treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt. Ook is het mogelijk om energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen aan te brengen en/of de woning gasloos te maken. 

Huiseigenaren die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een duurzaamheidslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:  

De doelgroep:

 • Eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt deze wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets. 

Maatregelen:

Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

 • Energiebesparing (isolerende maatregelen)
 • Gasloos maken van de woning
 • Energieopwekking

Uw aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 •  Bij energiebesparende maatregelen en/of het gasloos maken van de woning komt u voor 100% in aanmerking voor de lening.
 • Bij energieopwekkende en energiebesparende maatregelen komt u voor 100% in aanmerking voor de lening als deze maatregelen gelijktijdig getroffen worden. Zie informatie hierover op https://www.oosterhoutnieuweenergie.nl/ of op www.regionaalenergieloket.nl
 • Bij energieopwekkende maatregelen heeft de woning ten tijde van de aanvraag een voorlopig of definitief energielabel A of B. Let op: Een kopie van het energielabel dient u ten alle tijden bij de aanvraag te voegen! Zie informatie hierover op https://www.energielabel.nl/woningen/ 
 • Het bedrag voor zonnepanelen mag maximaal € 10.000,00 inclusief BTW bedragen.

De duurzaamheidslening:

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- inclusief BTW. 
 • Het bedrag voor zonnepanelen mag maximaal € 10.000,00 inclusief BTW bedragen.
 • De looptijd van een lening tot € 7.500,- bedraagt 10 jaar.
 • Vanaf € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar. 

De lening is een consumptieve lening. Het is een annuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en waarvoor een vast rentepercentage geldt.

Formulier aanvragen duurzaamheidslening

Het aanvraagformulier Duurzaamheidslening (PDF, 145 kB) kunt u hier downloaden. U moet het aanvraagformulier voor duurzaamheidslening volledig invullen.

De aanvraag dient te worden voorzien van een nieuwe offerte. De aanvraag voor de lening kan alleen in behandeling worden genomen voordat de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

Meer informatie:

In bijgaande folder Duurzaamheidslening (PDF, 418 kB) en op de website van SVn www.svn.nl vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening.
Voor vragen over energiesubsidie kunt u terecht op: 
www.rvo.nl 
www.energiesubsidiewijzer.nl 
www.regionaalenergieloket.nl

Belangrijke mededeling:

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om via de webapplicatie van de Rijksoverheid een energielabel aan te vragen. Per 1 januari 2021 wijzigt namelijk de bepalingsmethode voor het energielabel. Vanaf dan moet u voor een energielabel een energieadviseur inschakelen. Deze kosten kunnen oplopen tot wel €200,00.

Wat betekent dit?

Tot 1 januari 2021 kunt u nog een aanvraag voor een energielabel starten. Let op, een aanvraag start pas als er een erkend deskundige gekozen is. Vervolgens heeft u samen met de erkend deskundige tot 1 april 2021 de tijd om de aanvraag af te ronden zodat het energielabel geregistreerd kan worden. De kosten hiervoor blijven meestal onder de 10 euro en het label is 10 jaar geldig.

Kijk hier voor meer informatie.
Of kijk op www.energielabelvoorwoningen.nl