Duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening kunt u als eigenaar-bewoner uw  bestaande woning energiezuiniger maken. Ook kunt u met de lening energieopwekkende maatregelen financieren, zoals het plaatsen van zonnepanelen en/of de woning gasloos maken. 

Voorwaarden voor een duurzaamheidslening

Als u in de gemeente Oosterhout een duurzaamheidslening wilt aanvragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:  

Voor wie

 • U bent eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, nemen we deze persoon wel mee in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets. 

Maatregelen

De maatregelen helpen bij:

 • Energiebesparing 
 • Gasloos maken van de woning 
 • Energieopwekking 

U komt in aanmerking voor de lening

 • Bij energiebesparende maatregelen en/of het gasloos maken van de woning komt u voor 100% in aanmerking voor de lening.
 • Bij een combinatie van energieopwekkende en energiebesparende maatregelen komt u voor 100% in aanmerking voor de lening als deze maatregelen gelijktijdig getroffen worden.
 • Bij uitsluitend energieopwekkende maatregelen (zoals zonnepanelen) moet uw woning bij de aanvraag een (voorlopig) of definitief energielabel A , B,C of D hebben. Voeg daarom een kopie toe van het energielabel of andere bewijzen bij de aanvraag. Via mijn.overheid.nl of www.energielabel.nl kun je het label van een woning vinden. 

De duurzaamheidslening:

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Dit is inclusief BTW. 
 • Het bedrag voor zonnepanelen mag maximaal € 10.000,00 inclusief BTW zijn.
 • De looptijd van een lening tot € 7.500,- is 10 jaar.
 • Vanaf € 7.500,- is de looptijd 15 jaar. 

De lening is een lening voor privé gebruik. Het is een annuïteitenlening. U betaalt de hele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag en er geldt een vast laag rentepercentage van 1,6 %. De duurzaamheidslening kunt u per woning één keer per jaar aanvragen.

Formulier aanvragen duurzaamheidslening

Vraag de duurzaamheidslening aan via het digitale formulier Aanvragen Duurzaamheidslening.

De gemeente kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen voordat u de duurzaamheidsmaatregelen laat uitvoeren. 

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van de (complete) aanvraag een beslissing en delen deze met u. Daarna kunt u met onze voorlopige toewijzing de lening binnen 8 weken aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij bekijken onder andere uw financiële situatie. Na beoordeling stuurt SVn u een offerte en regelt de aanvraag verder met u.

Meer informatie

Op de website van SVn (www.svn.nl) vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening.

Kijk voor meer informatie over energiebesparende en energieopwekkende maatregelen op www.duurzaamoosterhout.nl of www.regionaalenergieloket.nl

Op onze website kunt u een check doen of er een omgevingsvergunning nodig is. Ook is een vooroverleg mogelijk.

Vragen

Heeft u nog een vraag over de duurzaamheidslening dan kunt u uw vraag mailen naar duurzaam@oosterhout.nl.

Tip

Bent u al bekend met het Nationaal Warmtefonds?

Het Warmtefonds biedt onder andere de Energiebespaarlening aan. Dit is een aantrekkelijke mogelijkheid waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Per 1 november 2022 gaat er een nieuwe regeling in. Wie een Energiebespaarlening aanvraagt en als huishouden een verzamelinkomen tot € 45.014 heeft, komt in aanmerking voor een Energiebespaarlening met 0% rente.

Kijk voor meer informatie, actuele rente en voorwaarden op de website van het Warmtefonds (www.warmtefonds.nl/particulieren).