Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Duurzaamheidslening

mogelijke duurzame oplossingen

Met behulp van een duurzaamheidslening is het mogelijk voor eigenaar-bewoners om hun bestaande woning te verbeteren door maatregelen te treffen waardoor de woning energiezuiniger wordt gemaakt. Ook is het mogelijk om energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen aan te brengen en/of de woning gasloos te maken. 

Huiseigenaren die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een duurzaamheidslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:  

De doelgroep:
·         Eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.
·         De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt deze wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets. 

Maatregelen:
Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

·         Energiebesparing (isolerende maatregelen).
·         gasloos maken van de woning.
·         energieopwekking* 

*Om voor 100% in aanmerking te komen voor een lening voor energieopwekkende maatregelen dient uw aanvraag aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

-de energieopwekkende en energiebesparende maatregelen dienen gelijktijdig getroffen worden.
-de woning heeft ten tijde van de aanvraag een voorlopig of definitief energielabel A of B.
-het bedrag voor zonnepanelen mag maximaal € 10.000,- inclusief BTW bedragen. 

De lening:
-De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- inclusief BTW.
-De looptijd van een lening tot € 7.500,- bedraagt 10 jaar. Vanaf € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar. 

De lening is een consumptieve lening. Het is een annuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en waarvoor een vast rentepercentage geldt.

Formulieren aanvragen
De aanvraagformulieren worden op verzoek aan de aanvrager verstrekt. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanvrager bijgaand formulier volledig ingevuld bij de gemeente Oosterhout indient.

De aanvraag dient te worden voorzien van een nieuwe offerte. De aanvraag voor de lening kan alleen in behandeling worden genomen voordat de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

Meer informatie:
In bijgaande folder en op de website van SVn www.svn.nl vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening.