Procedure Koninklijke onderscheiding (lintje) en gemeentelijke onderscheiding

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

In onze gemeente zetten veel mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding (lintje)

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen een lintje verdienen. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de heer S. Kock, medewerker kabinet en representatie van de gemeente. Hij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

Aanvragen lintje

Het formulier dat u moet gebruikten voor het aanvragen van een lintje kunt u downloaden van de website
http://lintjes.nl/ of opvragen bij de medewerker kabinet en representatie. Op genoemde website vind u ook een nadere toelichting op wat allemaal nodig is om de aanvraag kansrijk te maken. Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Dat vraagt tijd. Aanvragen voor de Lintjesregen (jaarlijks worden op de vooravond van de verjaardag van de Koning onderscheidingen uitgereikt; de Lintjesregen) dienen dan ook uiterlijk op 1 juli in het voorafgaande jaar (maar liefst eerder) bij de burgemeester binnen te zijn. Overigens is het ook mogelijk om op andere momenten in het jaar een Koninklijke onderscheiding uit te laten reiken. De medewerker kabinet en representatie kan u hierover nader informeren.

Gemeentelijke onderscheiding

Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Ook om hiervoor in aanmerking te komen moet sprake zijn van een langdurige en intensieve inzet voor de Oosterhoutse samenleving. Het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

Voordragen voor onderscheiding

Een uitgebreide brief, waarin de verdiensten van betrokkene worden vermeld en waarin wordt aangegeven waarom men vindt dat hij of zij een onderscheiding verdient, volstaat als voordracht. Ook bij het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding geldt dat het verstandig is om vooraf te overleggen met de medewerker kabinet en representatie van de gemeente.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met de heer S. Kock via telefoonnummer 14 0162.