Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Onderzoek leven

QR code onderzoek leven

Beste bewoner,

 

Als gemeente Oosterhout willen we goed op de toekomst voorbereid zijn. Daarom vinden we het belangrijk om nu al na te denken over wat voor gemeente we over vijftien jaar willen zijn. De eerste stap in dit proces is al gezet met een trend onderzoek dat terug te lezen is in het magazine “De staat van Oosterhout”. Nu is het uw kans. Door 15 minuten van uw tijd vrij te maken voor het invullen van deze vragenlijst kan de tweede stap in het proces gezet worden.  De vragen gaan over allerlei aspecten uit het dagelijks leven. 

De trends:

De vragen in deze vragenlijst zijn opgesteld rondom een aantal belangrijke trends. Trends zijn veranderingen in de samenleving die een richting geven voor de toekomst. Deze trends komen voort uit het onderzoek dat eerder gedaan is. De trends vormen de basis voor de toekomst visie van onze gemeente. 

Vervolg op onderzoek:

Met de kennis uit dit onderzoek gaan we vanaf december met bewoners samenzitten voor een diepgaander gesprek. U bent van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan deze gesprekken. Bij de laatste vraag kunt u uw beschikbaarheid aangeven zodat we de sessies plannen op passende momenten. 

De gegevens van deze vragenlijst zullen anoniem worden verwerkt en met de data zal vertrouwelijk worden omgegaan. Op de website www.oosterhoutvanjou.nl kunt u de resultaten van dit onderzoek terugvinden.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

Vul de enquête in

Klik op de link en doe mee met het onderzoek:  

https://survey.enalyzer.com/?pid=pbeq2d5r