Onderzoeken naar woningvraag, gedrag en voorkeuren

Onderzoek naar de vraag naar nieuwbouwwoningen en de dynamiek in de bestaande voorraad:
marktonderzoek Effectieve vraag Oosterhout 2016 (pdf 4 mb)

Onderzoek en cijfers van het gedrag en de voorkeuren van mensen in de woon- en leefomgeving:
woningmarkt Oosterhout Wilhelminahaven 2019 (pdf 3 mb)

Een vast onderdeel in de Buurtenquête is de module “Wonen en verhuizen”. Hierin kunnen inwoners zich uitspreken over hun woning en aangeven of ze verbouw- of verhuisplannen hebben. In dat laatste geval kunnen ze ook hun specifieke woonwensen kenbaar maken. De resultaten van dit deelonderzoek zijn verwerkt in de Woonmonitor Oosterhout.
woonmonitor Oosterhout 2019 (pdf 5 mb)