Snippergroen

Onder snippergroen verstaan we openbare stroken groen die grenzen aan uw tuin, huis of grond. De gemeente is eigenaar van deze groenstroken.    

Wat houdt het project in?

Het komt voor dat bewoners gebruik maken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt, wil de gemeente die afspraak alsnog maken, bijvoorbeeld door deze grond te koop aan te bieden. Daarnaast is er snippergroen dat momenteel nog niet wordt gebruikt, maar dat bewoners wel graag zouden willen kopen. Ook deze grond komt eventueel voor verkoop in aanmerking. Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden.

In de Nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021  (PDF, 791 kb) leest u het beleid van de gemeente Oosterhout ten aanzien van snippergroen. 

Bijeenkomst

Het project Snippergroen wordt zoveel mogelijk per wijk uitgevoerd. Voor elke wijk zal voor de betreffende bewoners een algemene informatieavond worden georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst wordt het project Snippergroen nader toegelicht en krijgt u algemene informatie over het project. Vervolgens is er gelegenheid om algemene vragen te stellen. Tijdens deze avond wordt niet ingegaan op individuele situaties. Na de informatiebijeenkomst ontvangen alle betrokken inwoners een brief waarin op hun individuele situatie wordt ingegaan. De gemeente nodigt u ook uit voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens zal er met elkaar worden toegewerkt naar een oplossing. 

Kopen van Snippergroen

Inwoners van de gemeente Oosterhout kunnen snippergroen kopen wanneer het voldoet aan de voorwaarden. Tijdens het project geldt voor uitgeefbare stroken snippergroen een tijdelijk verlaagde vaste verkoopprijs van € 75,- per m² kosten koper, tot en met een oppervlakte van 150 m². Dit is aanzienlijk lager dan de gangbare grondprijs in de gemeente Oosterhout. Bij een aankoop van meer dan 150 m² taxeert een door de gemeente aangewezen taxateur de grond. Wanneer u interesse heeft om uw woonperceel te vergroten, kunt u hiervoor een aanvraagformulier Snippergroen (PDF, 112 kB) invullen en opsturen.  

Huurders

Huurders van woningen kunnen geen aan hun woonperceel grenzende grond van de gemeente kopen. Wij gaan met de eigenaar van uw woning in gesprek of zij de in gebruik genomen gemeentegrond willen aankopen.  

Geen gemeentegrond in gebruik, maar wel belangstelling?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Ook dan kan het mogelijk zijn om een stuk grond van de gemeente aan te kopen. Uiteraard geldt ook voor deze belangstellende inwoners de tijdelijke projectprijs van € 75,- voor percelen tot een oppervlakte van 150 m². U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en zullen wij beoordelen of het mogelijk is om de strook gemeentegrond aan te kopen.

U kunt uw aanvraag op de volgende manieren indienen: 

Het aanvraagformulier Snippergroen opsturen naar gemeente Oosterhout t.a.v. project Snippergroen, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout of via e-mail sturen naar snippergroen@oosterhout.nl.   

Vragen?   

Wellicht kunt u het antwoord op uw vraag vinden bij de veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u de flyer ‘Project Snippergroen gemeente Oosterhout’ (PDF, 312kB) downloaden.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers Petra van Drunen of Rens Frielink via het algemeen telefoonnummer 14 0162. Of u stuurt een e-mail naar snippergroen@oosterhout.nl.      

Te downloaden

Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (PDF, 794 KB) 

Aanvraagformulier Snippergroen (PDF, 112KB)

Kaart met planning Snippergroen (PDF, 1,45 MB)

Flyer Snippergroen (PDF, 312 KB)