Sporten op school

MOOVE wil een kwaliteitsimpuls geven aan bewegen op school en het bewegingsonderwijs. Dit doen we op basisscholen door het inzetten van sportcoaches en vakleerkrachten. De sportcoaches bieden ondersteuning aan groepsleerkrachten en de vakleerkrachten geven zelfstandig gymlessen. De lessen vormen een basis om plezier te hebben in bewegen en er een gezonde leefstijl op na te houden.

Een aantal voorbeelden van activiteiten die er georganiseerd worden voor het onderwijs:

  • Bewegingsonderwijs in het zwembad: Met bewegingsonderwijs in het zwembad zorgen we dat de zwemveiligheid wordt behouden. Bovendien ontwikkelen kinderen nieuwe vaardigheden en (her)ontdekken ze het plezier in vrij zwemmen. Deze lessen zijn aanvullend op het bewegingsonderwijs.
     
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Moove verzorgd voor de basisscholen de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Aanwezigheid van een groepsleerkracht is dan niet nodig tijdens de les vanwege de bevoegdheid van de sportdocent. Er zijn scholen in Oosterhout die een vakleerkracht inzetten vanuit de werkdrukverlagingsgelden.
     
  • Motorische test: Als kinderen zich motorisch goed ontwikkelen, hebben zij eenactievere leefstijl. Vaak blijft dat zo in de rest van hun leven. Deze ontwikkeling heeft ook een positief effect op veel cognitieve vakken. Belangrijk dus om hier inzicht in te krijgen. De motorische test wordt in de groepen 3 en 4 afgenomen. De resultaten hiervan kunnen op meerdere manieren gebruikt
     
  • Daily Mile: Het doel van The Daily Mile is heel simpel: vrolijke en fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school! The Daily Mile is een korte pauze om de benen te strekken en het brein wakker te schudden. Leerlingen en leerkrachten gaan minimaal 3x per week naar buiten om in een kwartier een aantal rondjes te (hard)lopen. Dat is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 km).