Advies voor sportaanbieders

Sportaanbieders vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze zijn het kloppend hart van de Oosterhoutse breedte- en topsport. Samen met de sportaanbieders zetten we ons in om iedereen deel te kunnen laten nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Zo hebben we samen een lokaal sportakkoord ondertekend, waarin we gezamenlijk afspraken maken over hoe we met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken.

Tevens kunnen sportaanbieders aansluiten bij initiatieven die vanuit Moove georganiseerd worden om zo meer bekendheid te krijgen voor je sport. Events die we met lokale aanbieders organiseren zijn: Oosterhoutse sportweek, zomerkaravaan, naschoolse activiteiten, Glow run etc.