Tijdelijke verhuur via de leegstandwet

Wanneer u uw huis moeilijk kunt verkopen, kunt u voor dubbele woonlasten komen te staan. U kunt dan uw te koop staande woning tijdelijk verhuren, op grond van de Leegstandwet. Dan zijn er een aantal huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing. U heeft hiervoor vaak toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Om een woning tijdelijk te verhuren heeft u een vergunning voor tijdelijke verhuur nodig. U moet hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Tijdelijke verhuur is alleen toegestaan als de woning niet bewoond is en er niemand op het adres ingeschreven staat.

De woning moet te koop staan. Daarnaast moet één van deze drie extra voorwaarden van toepassing zijn:

-de woning is nooit bewoond geweest, of
-u moet voorafgaand aan de leegstand minimaal een jaar in de woning hebben gewoond, of
-in de tien jaar voorafgaand aan de leegstand is de woning maximaal drie jaar verhuurd geweest.  

Aanvragen

Aanvragen met het digitale aanvraagformulier of het formulier ophalen in het stadhuis.

aanvraagformulier Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte

Kosten

Voor het behandelen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht:
-Een aanvraag voor een eengezinswoning bedraagt € 118,00
-Een verlenging van een vergunning bedraagt € 59,00

Duur leegstandvergunning

De leegstandvergunning geldt voor maximaal 5 jaar.De vergunning aanvraag kunt u opsturen naar:
Gemeente Oosterhout
T.a.v. team Buiten Beleid
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

Meer informatie?

In de folder van Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt u meer informatie over de voorwaarden die gesteld worden aan tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. 

VNG folder (Pdf 742 kB).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw P. van Drunen via het algemene telefoonnummer 14 0162.