Vrijwilligersverzekering

Bent u als vrijwilliger of mantelzorger actief in de gemeente Oosterhout? De gemeente Oosterhout heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. De polis van de gemeente Oosterhout heeft een uitgebreide dekking waarbij alle verzekerbare rubrieken op de polis aanwezig zijn. 

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Meer informatie over de vrijwilligersverzekering vindt u op de pagina van Centraal Beheer voor de gemeente Oosterhout.

Schade melden

Heeft u schade? Dan checkt u eerst of u de schade kan melden op uw eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

  • Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar
  • Kan dat niet? Dan meldt u de schade bij de gemeente door het 
    digitale schadeformulier in te  vullen. Vermeld het contractnummer 3611717.

Voeg bewijsstukken toe, zoals bijvoorbeeld foto's en de aansprakelijkstelling. Bij schade wegens diefstal moet de vrijwilliger of organisatie altijd aangifte doen bij de politie.

Bij voorkeur zendt u de stukken per email aan:
verzekeringen@oosterhout.nl

U kunt het formulier met bijlagen ook eventueel opsturen naar:

Gemeente Oosterhout
T.a.v. Verzekeringen
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente